Bezstronność

 

Kierownictwo Noble Cert Sp. z o.o. deklaruje, że certyfikacja systemów zarzadzania jest prowadzona w sposób bezstronny i obiektywny oświadczając tym samym, że identyfikujemy i zapobiegamy sytuacjom, w których mogą wystąpić konflikty interesów.

 

Ponadto nie prowadzimy certyfikacji w przypadku niedopuszalnego zagrożenia dla bezstronności, nie prowadzimy również certyfikacji innych jednostek certyfikujących w zakresie certyfikacji systemów zarządzania.

 

Nasza jednostka nie konsultuje systemów zarządzania, nie prowadzi szkoleń dedykowanych dotyczących systemów zarządzania, nie prowadzi auditów wewnętrznych dla swoich certyfikowanych klientów oraz eliminuje zagrożenia wynikające z familiarności. Nie zleca również auditów organizacjom konsultującym systemy zarządzania.

 

Oprócz tego Noble Cert nie oferuje swoich usług w powiązaniu z organizacjami konsultującymi systemy zarządzania, nie wyznaczamy do prowadzenia auditu osoby, która w okresie ostatnich dwóch lat świadczyła konsultacje  u danego klienta, nie sugerujemy także, że korzystanie z określonych usług konsultacyjnych może ułatwić certyfikację.

 

Istotne jest również to, że zawsze podejmujemy działania w przypadku jakiegokolwiek zagrożenia mogącego mieć wpływ dla Naszej bezstronności, mogącego wynikać z działalności innych osób, jednostek lub organizacji.

 

Pragniemy podkreślić, że personel zaangażowany w certyfikację jest wolny od zewnętrznych i wewnętrznych nacisków handlowych, finansowych i innych, a płace nie są powiązane z wynikami certyfikacji.

 

Zarówno personel zewnętrzny jak i wewnętrzny zobowiązany jest do ujawniania każdej sytuacji mogącej stanowić konflikt interesów.

 

Na straży bezstronności wszelkich działań podejmowanych przez Naszą jednostkę stoi Niezależny Komitet Chroniący Bezstronność.

 

Nasi klienci

Nasi partnerzy