Certyfikacja na zgodność z systemem VAT Control

                                         

 

Noble Cert przeprowadza ocenę przedsiębiorstw, które chcą spełnić wymagania dotyczące zapewnienia należytej staranności w odniesieniu do doboru dostawców i przeprowadzanych transakcji handlowych.

 

System VAT Control nakłada na przedsiębiorców dodatkowe zasady nadzoru nad dostawcami, systemem księgowym wewnątrz organizacji oraz zarządzaniem organizacją. Ma to na celu uszczelnienie systemu zabezpieczenia organizacji przed niezamierzonym udziałem w wyłudzeniach z tytułu zwrotu podatku VAT oraz innych złych praktykach w zakresie rozliczeń podatkowych.

 

Niektóre z określonych wymagań podane zostały wprost, do zastosowania. Inne mają na celu wymuszenie na przedsiębiorcy określenia właściwych, najlepszych dla siebie zasad i procedur pozwalających na realizację danego wymagania.

 

Wydany przez Noble Cert certyfikat stanowi poświadczenie, że firma działa w granicach prawa w odniesieniu do podatku VAT, co coraz częściej jest podstawowym warunkiem nawiązania współpracy z wiodącymi koncernami.

 

Ponadto w przypadku kontroli ze strony Urzędu Skarbowego certyfikowany podmiot ma wiarygodny dowód na spełnienie ustawowego wymogu dochowywania należytej staranności.

 

Certyfikat zgodności z systemem VAT Control (certyfikat VAT Control) wydawany jest maksymalnie na okres 12 miesięcy.

 

Właścicielem systemu VAT Control jest Best Control Sp. z o.o., która udostępnia do wglądu wersję elektroniczną systemu dla stron zainteresowanych. 

 

               

 

Klient wyrażający chęć doskonalenia swoich usług poprzez poddanie się procesowi certyfikacji zgłasza się do Jednostki Certyfikującej Noble Cert.

 

Na podstawie Arkusza danych do certyfikacji, w którym m.in. określają Państwo wnioskowany zakres certyfikacji, liczbę stałych pracowników objętych certyfikacją, czy ilość lokalizacji danej organizacji zostaje opracowany kosztorys usługi.

 

Po akceptacji warunków współpracy (Oferty, Ogólnych Warunków Handlowych, Wytycznych do stosowania znaków Noble Cert) dokonujemy rejestracji Klienta u Operatora systemu. Następnie Klient  jest kontaktowany z auditorem właściwym dla Państwa branży.

 

Auditor opracowuje program auditu, który ostatecznie jest akceptowany przez obie strony.

 

Zespół auditorów po zakończonym audicie przedstawi  wyniki z wizyty, które zawierają ocenę wszystkich procesów oraz wskazuje obszary, w których wystąpiły ewentualne niezgodności z wymaganiami normy.

 

Kluczowym elementem raportu jest pozytywna bądź negatywna decyzja o rekomendacji do wydania / utrzymania certyfikatu.

 

Ostateczną decyzję o wydaniu / utrzymaniu certyfikatu podejmuje Kierownik Jednostki Certyfikującej Noble Cert.

 

 

W przypadku pytań prosimy o kontakt  na adres e-mail noble@noblecert.pl
lub pod numerem + 48 12 357 16 66, 690 482 101  chętnie odpowiemy na Państwa pytania.

 

 

Nasi klienci

Nasi partnerzy