ISO 14001 System Zarządzania Środowiskowego

 

Przywołując najprostszą definicję zarządzania można stwierdzić, że zarządzanie to  pomiar właściwie wybranych wielkości związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą i podejmowanie właściwych decyzji o w oparciu o wyniki tych pomiarów. Dla zarządzania środowiskowego podstawową wielkością do pomiaru jest ryzyko ujemnego wpływu na środowisko naturalne. 

 

Priorytetem zarządzania środowiskowego jest minimalizacja tego ryzyka.

 

Wzrost świadomości w dziedzinie ekologii powoduje pojawienie się potrzeby rozwiązania wielu współczesnych problemów środowiskowych. Norma ISO 14001 pozwala organizacjom na ciągłe doskonalenie działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego. Zdolność firmy do obniżania ryzyka ujemnego wpływu na środowisko staje się obecnie coraz większym kryterium zakupu. Klienci wolą współpracować z kontrahentami, którzy stosują reguły równowagi między zachowywaniem rentowności i minimalizacją wpływu działalności na środowisko naturalne.

 

System zarządzania środowiskowego jest normą o międzynarodowej uznawalności, drugą pod względem popularności po ISO 9001. Wg danych ISO ( International Organization for Standardization/ Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna) na zgodność ze standardem ISO 14001 wydano 300.000 certyfikatów na świecie. Jest wzorowany na systemie zarządzania jakością więc model oparty jest na zasadzie ciągłego doskonalenia. Podobnie jak ISO 9001 można ją  stosować w każdej organizacji i w dowolnym obszarze.

 

Kluczowym elementem dla normy jest identyfikacja aspektów środowiskowych organizacji, wymagań prawnych i pozostałych, które mają zastosowanie do tych aspektów oraz odpowiednie zarządzanie tymi aspektami. Norma ISO 14001 obejmuje również dyrektywy w zakresie ochrony środowiska naturalnego, informacje na temat planowania wdrażania i innych czynności, informacje dotyczące procedur kontroli i czynności naprawczych oraz przegląd technik zarządzania. Należy także pamiętać o określeniu programu regularnych kontroli gwarantujących stałe udoskonalenie procedur działalności.

 

Korzyści z wdrożenia i certyfikacji ISO 14001:

 

1.Zgodność z wymaganiami prawnymi dzięki ciągłemu ich aktualizowaniu i nadzorowaniu (wobec podmiotów publicznych, społeczeństwa, inwestorów, klientów)

2. Niższe stawki ubezpieczeniowe w związku ze zmniejszeniem ryzyka

3. Redukcja kosztów usuwania odpadów

4. Niższe opłaty związane z korzystaniem z zasobów środowiska

5. Zmniejszenie szkodliwego oddziaływania na środowisko naturalne

6. Zwiększenie wiarygodności firmy poprzez poddanie się niezależnej ocenie Noble Cert

7. Obszerna wiedza auditorów Noble Cert w zakresie środowiskowych, prawnych i technicznych aspektów organizacji.

  

Jak uzyskać certyfikat wydany przez Noble Cert?

 

Pobierz z naszej strony Arkusz danych do certyfikacji, wprowadź dane i odeślij na

adres e-mail noble@noblecert.pl, a my po otrzymaniu wypełnionego arkusza skontaktujemy

się z Tobą i przygotujemy warunki certyfikacji lub zadzwoń do nas pod numer

+ 48 12 357 16 66,  chętnie odpowiemy na Twoje pytania.

 

Zawsze proponujemy niezobowiązujące spotkanie z ekspertem. Prosimy o wcześniejszy kontakt tak, aby zapobiec wydłużeniu się terminu spotkania. Spotkanie jest bezpłatne.

Nasi klienci

Nasi partnerzy