ISO 22301 System Zarządzania Ciągłością Działania

 

Niedostępność kluczowego dostawcy, poważna awaria, klęska żywiołowa, włamanie do biura firmy, atak terrorystyczny... W dzisiejszych czasach organizacje na całym świecie (także w Polsce!) narażone są na wiele zagrożeń. Każdy, nawet z pozoru drobny, incydent może sprawić, że praca firmy lub instytucji zostanie przerwana, a jej klienci, pracownicy i otoczenie znajdą się w niebezpieczeństwie.

 

Receptą na zagrażające organizacji sytuacje kryzysowe, jest wdrożenie efektywnego systemu zarządzania ciągłością działania - BCMS (ang. Business Continuity Management Systems). Dopasowany do danej firmy lub instytucji system BCMS, pozwoli jej na realną ocenę możliwych do wystąpienia zagrożeń, skuteczną ochronę lub (jeśli jest to niemożliwe) przygotowanie się na ich wystąpienie w sposób zapewniający minimalizację negatywnych skutków i szybkie wznowienie normalnej działalności.

 

„BCMS to ciągły proces zarządzania, wymagający udziału kompetentnych ludzi, pracujących przy odpowiednim wsparciu i w strukturach, które zadziałają w razie potrzeby.” Dave Austin, lider projektu ISO 22301

 

Projektowanie skutecznego, spełniającego oczekiwania organizacji i jej interesariuszy, systemu BCMS wspiera międzynarodowy standard ISO 22301.

 

Norma ISO 22301 przedstawia wytyczne i dobre praktyki m.in. w zakresie:

 

  • identyfikacji kluczowych czynników ryzyka,
  • analizy potencjalnych skutków ich wystąpienia,
  • opracowania i testowania planów awaryjnych,
  • komunikacji, zasobów, wsparcia najwyższego kierownictwa itd.

            

Zarządzanie ciągłością działania obejmuje swym zasięgiem planowanie ciągłości dla krytycznych procesów biznesowych - BCP (ang. Business Continuity Planning) oraz opracowanie konkretnych procedur postępowania na wypadek wystąpienia sytuacji kryzysowej - DRP (ang. Disaster Recovery Planning).

 

Z końcem 2012 r. standard ISO 22301 zastąpił ostatecznie popularną normę brytyjską, BS 25999.        

 

Korzyści dla Twojej organizacji:

 

  • Poprawnie wdrożony system BCMS, oparty o ISO 22301, zapewni ciągłość działania Twojej organizacji, bezpieczeństwo pracowników i zdecydowanie niższe koszty finansowe, w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowej.

 

  • Certyfikat ISO 22301, to obiektywny dowód, który możesz przedstawić Twoim obecnym i potencjalnym kontrahentom, instytucjom nadzorującym Twoją działalność oraz firmom ubezpieczeniowym.

 

  • Wdrożenie systemu BCMS przez firmę lub instytucję, coraz częściej wymagane jest przepisami prawa lub wytycznymi branżowymi (np. Rekomendacji Komisji Nadzoru Finansowego dotyczącej zarządzania obszarami technologii informacyjnej i bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego w bankach).

 

  • Udokumentowane gwarancje, jakich nie mogą dać inni i pozytywny wizerunek to tylko niektóre czynniki, które zapewnią Ci przewagę nad konkurencją.

 

  • System ISO 22301 można w łatwy sposób zintegrować z innymi systemami zarządzania wdrożonymi w organizacji, np. ISO 9001 (jakość), ISO 14001 (środowisko), ISO 27001 (bezpieczeństwo informacji).

 

Analiza Wpływu na Biznes (BIA) oraz ocena ryzyka ciągłości działania wg ISO 22301może być przeprowadzona dla każdej organizacji (lub jej części), bez względu na jej wielkość, rodzaj działalności i branżę.

 

Audity ISO 22301 szczególnie polecane są firmom informatycznym i telekomunikacyjnym (ITC), instytucjom finansowym, branży logistycznej oraz instytucjom publicznym, w których zapewnienie ciągłości działania jest czynnikiem krytycznym.

  

Jak uzyskać certyfikat wydany przez Noble Cert?

 

Pobierz z naszej strony Arkusz danych do certyfikacji, wprowadź dane i odeślij na

adres e-mail noble@noblecert.pl, a my po otrzymaniu wypełnionego arkusza skontaktujemy

się z Tobą i przygotujemy warunki certyfikacji lub zadzwoń do nas pod numer

+ 48 12 357 16 66,  chętnie odpowiemy na Twoje pytania.

 

Zawsze proponujemy niezobowiązujące spotkanie z ekspertem. Prosimy o wcześniejszy kontakt tak, aby zapobiec wydłużeniu się terminu spotkania. Spotkanie jest bezpłatne.

Nasi klienci

Nasi partnerzy