ISO 50001 System Zarządzania Energią

 

Norma PN-EN ISO 50001:2011 – „Systemy zarządzania energią. Wymagania i zalecenia użytkowania." wprowadza oraz opisuje pojęcie zarządzania energią stawiając za cel efektywne gospodarowanie energią w każdej formie. Określa wymagania dla systemu zarządzania energią, które pozwolą przedsiębiorstwu na systematyczne dążenie do ciągłej poprawy efektywności użytkowania energii, biorąc pod uwagę uwarunkowania prawne i inne wymagania, które przedsiębiorstwo powinno spełniać.

 

System zarządzania energią jest szczególnie istotny w energochłonnej gałęzi przemysłu lub w przypadku konieczności sprostania wymaganiom i regulacjom dotyczącym emisji gazów cieplarnianych. Norma może funkcjonować niezależnie lub może być zintegrowana z innymi systemami zarządzania.

 

Korzyści z wdrożenia oraz certyfikacji systemu zarządzania energią:

 

  • Poprawa efektywności energetycznej.
  • Zmniejszenie kosztów energii (redukcja zużycia energii).
  • Redukcja emisji gazów cieplarnianych.
  • Wprowadzenie właściwego nadzoru nad systemem zarządzania energią w organizacji.
  • Zgodność z wymaganiami prawnymi związanymi z efektywnością energetyczną.
  • Możliwość integracji z innymi systemami zarządzania.

 

Świadome zarządzanie energią, w oparciu o kryteria ISO, pozwalają firmom i instytucjom na znaczące obniżenie kosztów, dzięki efektywnemu ograniczeniu zużycia energii.

 

Certyfikat ISO 50001 potwierdza także proekologiczne podejście przedsiębiorstwa, kreując pozytywny wizerunek firmy „odpowiedzialnej społecznie.”

 

Audit strategii zarządzania energetycznego, wykonany przez niezależną jednostkę certyfikacyjną, wskazuje menedżerom przedsiębiorstwa możliwości związane z wykorzystaniem energii i identyfikuje obszary ryzyka.

 

ISO 50001 może mieć zastosowanie do wszystkich typów organizacji, bez względu na jej położenie geograficzne, warunki kulturowe, czy społeczne.

 

Wymagania standardu można zaaplikować do specyficznych wymagań firmy lub instytucji.

  

Jak uzyskać certyfikat wydany przez Noble Cert?

 

Pobierz z naszej strony Arkusz danych do certyfikacji, wprowadź dane i odeślij na

adres e-mail noble@noblecert.pl, a my po otrzymaniu wypełnionego arkusza skontaktujemy

się z Tobą i przygotujemy warunki certyfikacji lub zadzwoń do nas pod numer

+ 48 12 357 16 66,  chętnie odpowiemy na Twoje pytania.

 

Zawsze proponujemy niezobowiązujące spotkanie z ekspertem. Prosimy o wcześniejszy kontakt tak, aby zapobiec wydłużeniu się terminu spotkania. Spotkanie jest bezpłatne.

 

Nasi klienci

Nasi partnerzy