PN-EN ISO 17100 Usługi tłumaczeniowe. Wymagania dotyczące świadczenia usług tłumaczeniowych.

 

Norma PN-EN 15038 ,,Usługi tłumaczeniowe – Wymagania dotyczące świadczenia usług” jest pierwszą ogólnoeuropejską normą regulującą jakość usług tłumaczeniowych. Została przyjęta przez Europejski Komitet Normalizacyjny (CEN) w 2006 r. i wdrożona przez 29 państw członkowskich w Europie, w tym przez Polskę. Polska wersja normy opracowana została we współpracy z Polskim Stowarzyszeniem Biur Tłumaczeń. Norma ta, odnosi się tylko do branży tłumaczeniowej (Translation Service Providers – TSP) dla firm świadczących usługi tłumaczeniowe  z wyjątkiem ustnych.

 

Głównym celem normy PN-EN 15038 jest ustanowienie i określenie wymagań dotyczących świadczenia wysokiej jakości usług przez dostawców usług tłumaczeniowych przez opracowanie zbioru procedur i wymagań odpowiadających potrzebom rynku.

 

Procedury i wymagania dotyczą m.in.:

 

  • Zasobów ludzkich i technicznych
  • Zarządzania projektami
  • Umów z dostawcami usług tłumaczeniowych
  • Zarządzanie relacją z klientem
  • Monitorowania i kontroli procesu tłumaczenia

 

Norma kładzie duży nacisk na sam proces tłumaczenia, który składa się z czterech etapów obligatoryjnych: tłumaczenia, sprawdzenia, weryfikacji i kontroli końcowej oraz dwóch etapów fakultatywnych: redakcja i korekta (na żądanie klienta).

 

Norma PN-EN 15038 zaleca procedurę z obowiązkową weryfikacją w tłumaczenia przez innego tłumacza (zasada dwóch par oczu).

 

Wdrożenie i certyfikacja PN-EN 15038 –korzyści:

 

  • Stały nadzór nad wysoką jakością tłumaczeń
  • Element rankingujący przy przetargach na obsługę tłumaczeniową
  • Przyjęte w normie kompleksowe podejście do jakości
  • Redukcja ryzyka popełnienia błędów merytorycznych i pomyłki językowej
  • Wzrost zaufania Klientów

 

Certyfikat Noble Cert, niezależnej jednostki certyfikującej jest obiektywnym dowodem, że system zarządzania jest zgodny z normą PN- EN 15038 i jest nadzorowany, utrzymywany i ciągle doskonalony.

  

Jak uzyskać certyfikat wydany przez Noble Cert?

 

Pobierz z naszej strony Arkusz danych do certyfikacji, wprowadź dane i odeślij na

adres e-mail noble@noblecert.pl, a my po otrzymaniu wypełnionego arkusza skontaktujemy

się z Tobą i przygotujemy warunki certyfikacji lub zadzwoń do nas pod numer

+ 48 12 357 16 66,  chętnie odpowiemy na Twoje pytania.

 

Zawsze proponujemy niezobowiązujące spotkanie z ekspertem. Prosimy o wcześniejszy kontakt tak, aby zapobiec wydłużeniu się terminu spotkania. Spotkanie jest bezpłatne.

 

Nasi klienci

Nasi partnerzy