PN- EN 15593 System Zarządzania Higieną w Produkcji Opakowań do Produktów Spożywczych

 

Norma PN-EN 15593:2010 dotyczy zarządzania higieną w obszarze produkcji opakowań. Celem PN-EN 15593:2010 jest wsparcie przemysłu opakowaniowego w zapewnieniu i zarządzaniu dobrymi praktykami higienicznymi.

 

Norma PN-EN 15593:2010 oparta jest na zasadach analizy zagrożeń i oceny ryzyka. Nawiązuje do wymagań systemów ISO 9001 oraz ISO 22000.

 

Norma PN-EN 15593:2010 może być stosowana niezależnie od innych norm systemowych dotyczących zarządzania. Jej wprowadzenie może również polegać na zrównaniu lub zintegrowaniu z wymaganiami istniejących systemów zarządzania takimi jak ISO 9001, czy ISO 22000.

 

Certyfikacja produkcji opakowań spożywczych - korzyści z certyfikacji na zgodność z normą PN-EN 15593:2010

 

Korzyści wynikające z certyfikacji produkcji opakowań spożywczych na zgodność z normą PN-EN 15593:2010:

 • Przedsiębiorstwo uzyskuje dowód swojej zdolności do identyfikowania i kontroli zagrożeń higienicznych związanymi z ich produktami.
 • Zapewnienie wysokiego bezpieczeństwa opakowań/produktów przeznaczonych do kontaktu z żywnością.
 • Minimalizacja ryzyka w procesie produkcyjnym.
 • Obniżenie kosztów produkcji.
 • Ułatwienie bądź umożliwienie nawiązania kontaktów handlowych – spełnienie wymagań producentów żywności w stosunku do higieny i bezpieczeństwa opakowań.
 • Wzrost konkurencyjności.
 • Nasza jednostka zapewnia profesjonalne wykonanie oceny systemu zarządzania higieną przez audytora z dużym doświadczeniem w przemyśle opakowaniowym.

 

Skontaktuj się z nami jeszcze dzisiaj, aby dowiedzieć się więcej o certyfikacji produkcji opakowań spożywczych na zgodność z normą PN-EN 15593:2010.

 

Jak uzyskać certyfikat PN-EN 15593:2010?

 

 • Należy przede wszystkim zaplanować i wdrożyć system zarządzania zgodny z wymaganiami normy.
 • Następnie konieczne jest zgłoszenie się do niezależnej jednostki certyfikującej.
 • Przeprowadzić proces certyfikacji - który polega na przeprowadzeniu audytu przez audytora jednostki certyfikującej na miejscu w siedzibie klienta. Czas trwania audytu uzależniony jest od wielkości przedsiębiorstwa określonej przez liczbę zatrudnionych osób, liczbę grup produktów i linii produkcyjnych.
 • W przypadku stwierdzenia niezgodności podczas audytu, wraz z audytorem ustalany jest termin przeprowadzenia działań korygujących i dostarczenia odpowiednich dowodów audytorowi przez organizację.
 • Na podstawie dokumentacji z audytu, jednostka certyfikująca podejmuje decyzję o wydaniu certyfikatu PN-EN 15593:2010.

 

Certyfikat PN-EN 15593:2010 wydawany jest na okres 3 lat. W tym okresie konieczne jest przeprowadzania corocznych audytów w nadzorze. Po tym czasie, aby przedłużyć ważność certyfikatu, należy poddać się ponownej certyfikacji na zgodność z normą PN-EN 15593:2010.

 

Certyfikacja produkcji opakowań spożywczych według normy PN-EN 15593: 2010 nie podlega akredytacji.

 

Certyfikacja produkcji opakowań spożywczych - kogo dotyczy norma PN-EN 15593:2010?

 

 • Przedsiębiorstwa produkujące i dostarczające opakowania do żywności: bezpośrednie, zbiorcze, transportowe, magazynowe
 • Producenci innych wyrobów i produktów mających kontakt z produktami spożywczymi
 • Producenci opakowań do innych produktów niż produkty spożywcze

 

Norma PN-EN 15593:2010 określa wymagania w następujących obszarach

 

 • Analiza zagrożeń i ocena ryzyka
 • Źródła zanieczyszczeń: fizycznych, chemicznych i biologicznych
 • Standardy infrastruktury
 • Wymagania dla personelu
 • System zarządzania higieną poprzez określenie wymagań m.in. w stosunku do odpowiedzialności zarządu, nadzoru nad dokumentami, audytów wewnętrznych, postępowania z reklamacjami i niezgodnościami, zapewnienia identyfikowalności, monitorowania produktu, zapewnienia odpowiednich zasobów ludzkich

 

Korzyści wynikające z certyfikacji produkcji opakowań spożywczych na zgodność z normą PN-EN 15593:2010:

 

 • Przedsiębiorstwo uzyskuje dowód swojej zdolności do identyfikowania i kontroli zagrożeń higienicznych związanymi z ich produktami.
 • Zapewnienie wysokiego bezpieczeństwa opakowań/produktów przeznaczonych do kontaktu z żywnością.
 • Minimalizacja ryzyka w procesie produkcyjnym.
 • Obniżenie kosztów produkcji.
 • Ułatwienie bądź umożliwienie nawiązania kontaktów handlowych – spełnienie wymagań producentów żywności w stosunku do higieny i bezpieczeństwa opakowań.
 • Wzrost konkurencyjności.
 • Nasza jednostka zapewnia profesjonalne wykonanie oceny systemu zarządzania higieną przez audytora z dużym doświadczeniem w przemyśle opakowaniowym.

  

Jak uzyskać certyfikat wydany przez Noble Cert?

 

Pobierz z naszej strony Arkusz danych do certyfikacji, wprowadź dane i odeślij na

adres e-mail noble@noblecert.pl, a my po otrzymaniu wypełnionego arkusza skontaktujemy

się z Tobą i przygotujemy warunki certyfikacji lub zadzwoń do nas pod numer

+ 48 12 357 16 66,  chętnie odpowiemy na Twoje pytania.

 

Zawsze proponujemy niezobowiązujące spotkanie z ekspertem. Prosimy o wcześniejszy kontakt tak, aby zapobiec wydłużeniu się terminu spotkania. Spotkanie jest bezpłatne.

Nasi klienci

Nasi partnerzy