V-Bioss INiG Weryfikacja Biomasy Stałej na cele energetyczne

 

System V-Bioss INiG został opracowany w Instytucie Nafty i Gazu – Państwowym Instytucie Badawczym w Krakowie (Administratorem Systemu).

 

Wdrożenie Systemu V-Bioss INiG ma zapewnić wytwórcom energii elektrycznej, ciepła i chłodzenia, spełnienie wymagań krajowych w zakresie poświadczania pochodzenia surowców odnawialnych wykorzystywanych na te cele, a także obowiązku wprowadzenia systemu należytej staranności, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady nr 995/2010 z dnia 20 października 2010 r. ustanawiającym obowiązki podmiotów wprowadzających do obrotu drewno i produkty z drewna.

 

System V-Bioss INiG został opracowany z uwzględnieniem ustawodawstwa Rzeczypospolitej Polskiej. Na cele produkcji energii elektrycznej, ciepła i chłodzenia mogą być stosowane surowce wyprodukowane w krajach członkowskich Unii Europejskiej, jak również pochodzące z importu z krajów spoza UE.

 

Zakres terytorialny działania Systemu obejmuje cały świat.

 

System został opracowany w oparciu o zapisy Ustawy o odnawialnych źródłach energii z dnia 20 lutego 2015r. (Dz.U. 2015, p. 478) oraz projekt rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie sposobu weryfikacji biomasy, biopłynów, drewna innego niż pełnowartościowego oraz substratów do produkcji biogazu rolniczego oraz sposobu dokumentowania ich pochodzenia na potrzeby systemu wsparcia z dnia 2.12.2015r.

 

System V-Bioss INiG przeznaczony jest jako narzędzie uwierzytelniania biomasy, a także surowców odnawialnych przeznaczonych do wytwarzania paliwa biomasowego, biopłynów, biogazu i biogazu rolniczego pod kątem pochodzenia. Poświadczanie pochodzenia wymienionych surowców stanowi podstawę ich wykorzystania do wytwarzania energii elektrycznej, ciepła i chłodzenia.

 

Warto podkreślić, że system V-Bioss INiG nie obejmuje spełnienia kryteriów zrównoważonego rozwoju dla biopłynów. Zapewnienie spełnienia tych kryteriów jest przedmiotem odrębnego systemu certyfikacji (KZR INiG).

 

Zakres certyfikacji

 

  • biomasa uprawiana i zbierana na terenie Unii Europejskiej i poza UE, odpady i pozostałości,
  • wszystkie podmioty występujące w łańcuchu dostaw, począwszy od producenta pierwotnego poprzez wytwórców paliwa biomasowego, pośrednika, aż do wytwórcy energii elektrycznej, ciepła i chłodu.

 

System V-Bioss INiG obejmuje wszystkie podmioty, które są prawnymi właścicielami biomasy lub innych surowców przeznaczonych do wytwarzania paliwa biomasowego, biopłynów i biogazu rolniczego.

 

Dlaczego warto certyfikować system V-Bioss INiG?

 

  • Informacje niezbędne do wypełnienia Karty Paliwa Odnawialnego przez np. producenta energii umieszczone są na jednym dokumencie (Poświadczeniu uwierzytelniającym pochodzenie biomasy).
  • Zmniejszenie obciążeń administracyjnych podmiotów w łańcuchu dostaw biomasy.
  • Zmniejszenie ryzyka związanego z poświadczaniem pochodzenia biomasy przez wytwórców energii.
  • System bilansu masy określa jednoznaczne wymagania, zapewniające identyfikowalność każdej partii biomasy.
  • Wykorzystanie praktycznych rozwiązań funkcjonujących w Systemie certyfikacji biokomponentów KZR INiG.
  • Jawność wymagań i dokumentów Systemu V-Bioss INiG zamieszczonych na stronie internetowej.
  • Pełna zgodność z ustawodawstwem krajowym.
  • Jednakowe wymagania dla podmiotów krajowych i zagranicznych

 

Dlaczego Noble Cert 

  

Jak uzyskać certyfikat systemu V-Bioss INiG w Noble Cert?

 

Pobierz z naszej strony Arkusz danych do certyfikacji V-Bioss, wprowadź dane i odeślij na

adres e-mail noble@noblecert.pl, a my po otrzymaniu wypełnionego arkusza skontaktujemy

się z Tobą i przygotujemy warunki certyfikacji lub zadzwoń do nas pod numer  

+ 48 12 357 16 66,  chętnie odpowiemy na Twoje pytania.

 

Zawsze proponujemy niezobowiązujące spotkanie z ekspertem. Prosimy o wcześniejszy kontakt tak, aby zapobiec wydłużeniu się terminu spotkania. Spotkanie jest bezpłatne.

Nasi klienci

Nasi partnerzy