Auditor wewnętrzny GMP wg normy ISO 22716

Czas trwania: 16 h (2 dni po 8 h)

Cel szkolenia

Dostarczenie uczestnikom specjalistyczne wiedzy j oraz wyrobienie praktycznych umiejętności niezbędnych do auditowania GMP.

Szkolenie skierowanie jest do kadry medycznej, pracowników administracji i służb technicznych. Uczestnicy szkolenia nabędą niezbędną wiedzę dotyczącą celów, standardów i wymagań akredytacyjnych, zostaną zapoznani z przebiegiem przeglądu, najczęstszymi problemami oraz aktualnym prawodawstwem.

 Dane kontaktowe

+48 (12) 357 16 66
+48 12 345 17 78

biuro@noblecert.pl

 Dane biura

Noble Cert Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie
ul. Włóczków 22/6
30-103 KRAKÓW

NIP: 9452172804