IV Pakiet kolejowy

Czas trwania: 4 h

Cel szkolenia

Zapoznanie uczestników szkolenia z nowymi wymaganiami prawnymi w zakresie IV pakietu kolejowego, obejmującego aspekty techniczne bezpieczeństwa kolejowego.

Szkolenie jest skierowane dla personelu podmiotów działających na rynku kolejowym (przewoźników kolejowych), które powinny dostosować swoje procedury do zmian i nowych wymagań.

 Dane kontaktowe

+48 (12) 357 16 66
+48 12 345 17 78

biuro@noblecert.pl

 Dane biura

Noble Cert Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie
ul. Włóczków 22/6
30-103 KRAKÓW

NIP: 9452172804