Nadzór nad produktami leczniczymi i dokumentacją

Czas trwania: 24 h (3 dni po 8 h)

Cel szkolenia

Zapoznanie uczestników szkolenia z wymaganiami w zakresie nadzoru nad sprzętem kontrolno-pomiarowym, lekami narkotycznymi i psychotropowymi, prowadzeniem dokumentacji z działalności leczniczej.

Szkolenie jest skierowane do personelu podmiotów leczniczych, tj. lekarzy, pielęgniarek, pracowników aptek szpitalnych, pracowników zespołów ds. jakości i służb technicznych sprawujących nadzór i opiekę nad sprzętem.

Oferujemy możliwość przeprowadzenia szkolenia z pojedynczego zakresu tematycznego (po 8 h).

 Dane kontaktowe

+48 (12) 357 16 66
+48 12 345 17 78

biuro@noblecert.pl

 Dane biura

Noble Cert Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie
ul. Włóczków 22/6
30-103 KRAKÓW

NIP: 9452172804