Nanomateriały w kosmetykach

Czas trwania:

Cel szkolenia

Zapoznanie uczestników z wybranymi zagadnieniami z obszaru nanotechnologii i wprowadzenia nanomateriałów do kosmetyków w celu polepszenia właściwości produktów i zmniejszenia jego negatywnego wpływu na środowisko.

Szkolenie skierowane jest do personelu podmiotów z branży przemysłu kosmetycznego, odpowiadającego za projektowanie produktu, wybór surowców i wprowadzenie produktów kosmetycznych na rynek.

 Dane kontaktowe

+48 (12) 357 16 66
+48 12 345 17 78

biuro@noblecert.pl

 Dane biura

Noble Cert Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie
ul. Włóczków 22/6
30-103 KRAKÓW

NIP: 9452172804