Proces potwierdzania ważności wyników w laboratorium mikrobiologicznym z uwzględnieniem wymagań PCA

Czas trwania: 16 h (2 dni po 8 h)

Cel szkolenia

Zapoznanie uczestników z wymaganiami PCA w celu prawidłowego potwierdzenia ważności wyników w laboratorium mikrobiologicznym.

Szkolenie jest skierowane do personelu laboratoriów mikrobiologicznych, mającego dostęp do narzędzi stosowanych w celu potwierdzenia ważności wyników. Personel uczestniczący w szkoleniu nabędzie wiedzę dotyczącą prawidłowego dokumentowania działań programów z tym związanych.

 Dane kontaktowe

+48 (12) 357 16 66
+48 12 345 17 78

biuro@noblecert.pl

 Dane biura

Noble Cert Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie
ul. Włóczków 22/6
30-103 KRAKÓW

NIP: 9452172804