Proces uzyskania jednolitego certyfikatu bezpieczeństwa

Czas trwania: 4 h

Cel szkolenia

Zapoznanie uczestników z wymaganiami, jakie należy spełnić, aby uzyskać jednolity certyfikat bezpieczeństwa.

Szkolenie jest skierowane do podmiotów zainteresowanych uzyskaniem jednolitego certyfikatu bezpieczeństwa – podmiotów zainteresowanych rozpoczęciem działalności jako przewoźnik kolejowy oraz przewoźników kolejowych przygotowujących się do procesu recertyfikacji.

 Dane kontaktowe

+48 (12) 357 16 66
+48 12 345 17 78

biuro@noblecert.pl

 Dane biura

Noble Cert Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie
ul. Włóczków 22/6
30-103 KRAKÓW

NIP: 9452172804