Produkty kosmetyczne w świetle nowej ustawy o kosmetykach

Czas trwania:

Cel szkolenia

Zdobycie przez uczestników specjalistycznej wiedzy w zakresie dostosowania przepisów i procedur wewnętrznych przedsiębiorstwa z sektora kosmetycznego do regulacji nowej ustawy z 2019 roku.

Szkolenie skierowane jest do personelu i podmiotów prowadzących działalność w branży kosmetycznej, czuwających nad wyrobem produktu kosmetycznego od projektowania i jego wprowadzenia na rynek, poprzez zakup surowców i wytwarzanie, a także reklamacje i wycofanie z rynku.

 Dane kontaktowe

+48 (12) 357 16 66
+48 12 345 17 78

biuro@noblecert.pl

 Dane biura

Noble Cert Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie
ul. Włóczków 22/6
30-103 KRAKÓW

NIP: 9452172804