Warsztaty dla auditorów w obszarze badań mikrobiologicznych w odniesieniu do normy ISO/IEC 17025

Czas trwania: 16 h (2 dni po 8h)

Cel szkolenia

Zapoznanie uczestników szkolenia z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 oraz polityki Polskiego Centrum Akredytacji z naciskiem na przekazanie praktycznej wiedzy, podniesienie kwalifikacji i doskonalenie umiejętności dotyczących formy auditowania obszarów systemowych i technicznych. W ramach ćwiczeń praktycznych uczestnicy będą samodzielnie przygotować część zapisów związanych z procesem auditu np. program audytu, formułowanie niezgodności, spostrzeżeń, propozycje działań korygujących.

Szkolenie skierowane jest dla auditorów w obszarze badań mikrobiologicznych w celu doskonalenia ich umiejętności praktycznych i aktualizowania posiadanej wiedzy.

Oferujemy możliwość przeprowadzenia szkolenia z pojedynczego zakresu tematycznego (po 8 h).

 Dane kontaktowe

+48 (12) 357 16 66
+48 12 345 17 78

biuro@noblecert.pl

 Dane biura

Noble Cert Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie
ul. Włóczków 22/6
30-103 KRAKÓW

NIP: 9452172804