Weryfikacja wyliczeń emisji GHG

Czas trwania: 1 dzień (8 h)

Cel szkolenia

Zapoznanie uczestników szkolenia z nowymi wymaganiami oraz na podstawie studium przypadku wskazanie błędów popełnianych w zakresie obliczania emisji GHG. Szkolenie jest skierowane do podmiotów prowadzących działalność w obszarze biopaliw, dla których istotna jest nauka weryfikacji poprawności obliczeń emisji GHG na podstawie konkretnych przykładów: tłoczni oleju, wytwórni FAME oraz zakładu produkującego kwasy tłuszczowe z odpadu.

 Dane kontaktowe

+48 (12) 357 16 66
+48 12 345 17 78

biuro@noblecert.pl

 Dane biura

Noble Cert Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie
ul. Włóczków 22/6
30-103 KRAKÓW

NIP: 9452172804