Wiedza specjalistyczna w zakresie wprowadzenia nowego produktu do obrotu w świetle rozporządzenia 1223/2009/WE

Czas trwania: 8 h

Cel szkolenia

Zdobycie przez uczestników specjalistycznej wiedzy w zakresie wprowadzania nowego produktu do obrotu oraz utrwalenie wymagań Rozporządzenia 1223/2009/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 30 listopada 2009 r. dotyczących produktów kosmetycznych.

Szkolenie skierowane jest do personelu i podmiotów prowadzących działalność w branży kosmetycznej, czuwających nad wyrobem produktu kosmetycznego od projektowania i jego wprowadzenia na rynek, poprzez zakup surowców i wytwarzanie, a także reklamacje i wycofanie z rynku.

 Dane kontaktowe

+48 (12) 357 16 66
+48 12 345 17 78

biuro@noblecert.pl

 Dane biura

Noble Cert Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie
ul. Włóczków 22/6
30-103 KRAKÓW

NIP: 9452172804