Wymagania Systemu zarządzania bezpieczeństwem w transporcie kolejowym SMS

Czas trwania: 4 h

Cel szkolenia

Zapoznanie uczestników z wymaganiami, jakie powinien spełniać system zarządzania bezpieczeństwem.

Szkolenie jest skierowane do podmiotów, które są zainteresowane uzyskaniem jednolitego certyfikatu bezpieczeństwa, jak i do tych, które planują rozpocząć działalność jako przewoźnik kolejowy, a także do przewoźników kolejowych przygotowujących się do procesu certyfikacji.

 Dane kontaktowe

+48 (12) 357 16 66
+48 12 345 17 78

biuro@noblecert.pl

 Dane biura

Noble Cert Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie
ul. Włóczków 22/6
30-103 KRAKÓW

NIP: 9452172804