Wymagania Systemu zarządzania utrzymaniem w transporcie kolejowym MMS

Czas trwania: 4 h

Cel szkolenia

Zapoznanie uczestników z wymaganiami, jakie powinien spełniać system zarządzania utrzymaniem.

Szkolenie jest skierowanie do podmiotów zainteresowanych uzyskaniem certyfikatu zgodności dla podmiotu odpowiedzialnego za utrzymanie lub zgodność w zakresie funkcji utrzymania – dla podmiotów zainteresowanych rozpoczęciem działalności jako jednostka odpowiedzialna za utrzymanie, warsztaty utrzymaniowe, zainteresowana dobrowolną certyfikacją oraz do podmiotów przygotowujących się do procesu recertyfikacji.

 Dane kontaktowe

+48 (12) 357 16 66
+48 12 345 17 78

biuro@noblecert.pl

 Dane biura

Noble Cert Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie
ul. Włóczków 22/6
30-103 KRAKÓW

NIP: 9452172804