Zasady prowadzenia dokumentacji medycznej – szpital

Czas trwania: 6 h

Cel szkolenia

Przedstawienie i zapoznanie uczestników szkolenia z zasadami poprawnego prowadzenia szpitalnej dokumentacji medycznej.

Szkolenie jest przeznaczone dla kadry medycznej i administracyjnej, mającej kontakt z dokumentacją medyczną. Uczestnicy zostaną zapoznani z rozporządzeniami Ministra Zdrowia, ustawą o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz wymaganiami zestawu standardów akredytacyjnych dla szpitali dotyczących dokumentacji medycznej. Podczas szkolenia podejmiemy tematy udostępniania oraz zabezpieczania dokumentacji przed utratą, zniszczeniem, sfałszowaniem, czy dostępem osób nieuprawnionych. Omówimy właściwe przechowywanie dokumentacji medycznej w formie papierowej i elektronicznej.

 Dane kontaktowe

+48 (12) 357 16 66
+48 12 345 17 78

biuro@noblecert.pl

 Dane biura

Noble Cert Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie
ul. Włóczków 22/6
30-103 KRAKÓW

NIP: 9452172804