All services

 

Zapewniamy złożony zakres usług i rozwiązań dla wszelkiego rodzaju organizacji publicznych i prywatnych, usługowych i produkcyjnych w zakresie certyfikacji systemów zarządzania według międzynarodowych norm ISO, certyfikacji Zrównoważonej Produkcji Biopaliw i Biopłynów, certyfikacji Biomasy Stałej na cele energetyczne, certyfikacji wyrobów, auditów oraz szkoleń (jesteśmy instytucją szkoleniową zarejestrowaną w Rejestrze Instytucji Szkoleniowych nr ewidencyjny 2.12/00274/2013, znajdujemy się również w Rejestrze Usług Rozwojowych PARP).

OUR CUSTOMERS

OUR PARTNERS

Fundacja Planuj Zdrowie