Auditor Wewnętrzny GMP ISO 22716:2009

 

CEL SZKOLENIA

 

Celem szkolenia jest dostarczenie uczestnikom wiedzy specjalistycznej oraz wyrobienie praktycznych umiejętności niezbędnych do auditowania GMP. 

Po ukończeniu szkolenia uczestnik będzie: 

 

 • znał zasady auditowania
 • przygotowany do przeprowadzenia poszczególnych etapów auditu
 • umiał analizować sytuacje auditowe i wyciągać wnioski co do zgodności i niezgodności 
 • potrafił formułować niezgodności

 


ADRESACI SZKOLENIA

 

Szkolenie przeznaczone jest dla przedstawicieli organizacji, którzy aktualnie prowadzą, bądź będą prowadzić audity wewnętrzne GMP w swoich organizacjach oraz posiadają podstawową wiedzę z wymagań ISO 22716:2009.

 


PROGRAM SZKOLENIA

 

1. Proces auditu wewnętrznego według ISO 19011:2012:

 

 • pojęcia stosowane w auditowaniu
 • mechanizm auditu
 • algorytm badania auditowego

 

2. Norma ISO 22716:2009 - analiza kryteriów.

3. Ćwiczenie "Przyporządkowanie sformułowanych niezgodności do normy".

4. Zarządzanie auditami wewnętrznymi w organizacji:

 

 • rodzaje auditów 
 • programowanie auditów
 • inicjowanie auditów (okoliczności, cele, zakresy, kryteria)
 • przygotowanie auditu

 

5. Zarządzanie auditami wewnętrznymi w organizacji - cd.:

 

 • scenariusz spotkania otwierającego 
 • badania auditowe (zbieranie dowodów weryfikowalnych)
 • kategorie niezgodności i ich dokumentowanie
 • przygotowanie ustaleń z auditu 
 • scenariusz spotkania zamykającego i wnioski z auditu
 • raport z auditu (forma i zawartość)

 

6. Ćwiczenie "Rozpoznawanie i formułowanie niezgodności".

7. Ćwiczenie "Analiza sytuacji auditowych".

8. Kompetencje i cechy osobowościowe auditorów wewnętrznych GMP.

9. Egzamin pisemny i podsumowanie szkolenia.

 


FORMA SZKOLENIA

 

Szkolenie jest realizowane w formie wykładu oraz ćwiczeń. Kończy się egzaminem, którego pomyślne zaliczenie skutkuje otrzymaniem stosownego certyfikatu.

 


WYKŁADOWCA

 

Szkolenie prowadzi ekspert Noble Cert posiadający wykształcenie chemiczne oraz doświadczenie zawodowe, w tym w auditowaniu Dobrych Praktyk Produkcji.

 


 

Cena szkolenia obejmuje materiały szkoleniowe, zaświadczenie i/lub certyfikat uczestnictwa w szkoleniu wydany przez jednostkę certyfikującą, przerwy kawowe oraz lunch.

Podane ceny są kwotami netto.

Ze względu na efektywność i użyteczność szkolenia dla jego uczestników liczba miejsc jest ograniczona.

Nasi klienci

Nasi partnerzy

Fundacja Planuj Zdrowie