Auditor Wewnętrzny Systemu Zarządzania w Laboratorium ISO 17025:2018

CEL SZKOLENIA:

- Zapoznanie się z wymaganiami akredytacyjnymi zgodnie z nową normą ISO/IEC 17025:2018-02.

- Zapoznanie się z metodami/technikami auditowania.

- Praktyczne warsztaty z prowadzenia auditu wewnętrznego.

 

PROGRAM SZKOLENIA:

- Wymagania normy ISO/IEC 17025:2018-02 dotyczące auditów wewnętrznych;

- Podstawowe terminy związane z systemami zarządzania i ich auditowaniem;

- Wytyczne normy ISO 19011 dotyczące opracowania i zarządzania programem auditów;

- Audity wewnętrzne w laboratorium;

- Techniki auditowania;

- Praktyczne przykłady i zadania - ocena niezgodności;

- Przedstawianie wyników auditu: zasady przedstawiania wyników auditów, niezgodności,
  wnioski i przedstawianie wyników auditu, raport z auditu,

- Audytorzy wewnętrzni w Laboratorium:

    - Auditorzy – kwalifikacje, cechy osobowe, sposoby zachowania;

    - Rola i zadania auditora wiodącego i innych uczestników auditu;

    - Komunikacja z auditowanym;

    - Relacje auditorzy – auditowani;

 

Praktyczne przykłady i ćwiczenia: ćwiczenia formułowania niezgodności, auditowanie wybranych elementów system zarządzania, omówienie i interpretacja wybranych wymagań ISO/IEC 17025:2018-02.

 

UCZESTNICY OTRZYMUJĄ: Certyfikat / zaświadczenie wydane przez jednostkę certyfikującą Noble Cert.

CZAS TRWANIA SZKOLENIA: 2 dni (16 godzin)

CENA: 1400 zł netto

ZGŁOSZENIE NA SZKOLENIE:

FORMA PŁATNOŚCI: przelew na konto Santanter Bank S.A. 74 1090 1665 0000 0001 3213 9557 po otrzymaniu potwierdzenia zapisania się na szkolenie.

Nasi klienci

Nasi partnerzy

Fundacja Planuj Zdrowie