Auditor Wewnętrzny Systemów Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności zgodnie z wymaganiami standardów IFS i BRC

 


CELE SZKOLENIA

 

- Zapoznanie się z wymaganiami standardów IFS i BRC.

- Zapoznanie się z metodami/technikami auditowania.

- Praktyczne warsztaty z prowadzenia auditu wewnętrznego.

- Przygotowanie uczestników szkolenia do pełnienia roli auditorów wewnętrznych SZBŻ.

- Ugruntowanie wiedzy i umiejętności w zakresie planowania, przygotowywania oraz
   przeprowadzania auditów wewnętrznych SZBŻ.

 


ZAKRES MERYTORYCZNY SZKOLENIA

 

Zapoznanie z wymogami standardów, ćwiczenia praktyczne dotyczące sposobów auditowania, sposób raportowania auditów wewnętrznych, dyskusja z uczestnikami szkolenia na temat nurtujących ich problemów.

 


ADRESACI SZKOLENIA

 

Szkolenie skierowane jest do osób posiadających doświadczenie, jak również do początkujących auditorów.

Dla kandydatów na auditorów wewnętrznych zintegrowanych systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności oraz dla auditorów wewnętrznych, którzy chcą uzupełnić kompetencje.

 


KORZYŚCI ZE SZKOLENIA

 

- Zapoznanie się z technikami auditowania, nauczysz się tworzyć listy kontrolne na audity.

- Łatwiej przyswoisz wiedzę, ponieważ szkolenie realizowane jest w formie praktycznych
  ćwiczeń opartych na analizie przypadków oraz rozwiązywaniu praktycznych problemów, 

- Jak napisać plan auditu, jak formułować niezgodności i spostrzeżenia z auditu,
   jak napisać raport z auditu.

 


PROGRAM SZKOLENIA

 

- Wymagania standardów IFS i BRC dotyczące audytów wewnętrznych;

- Podstawowe terminy związane z systemami zarządzania i ich audytowaniem;

- Audity wewnętrzne w organizacji;

- Techniki audytowania;

- Praktyczne przykłady i zadania - ocena niezgodności;

- Przedstawianie wyników audytu: zasady przedstawiania wyników audytów,
  niezgodności, wnioski i przedstawianie wyników audytu, raport z audytu,

- Auditorzy wewnętrzni w organizacji:

 

  •    Audytorzy – kwalifikacje, cechy osobowe, sposoby zachowania;
  •    Rola i zadania audytora wiodącego i innych uczestników audytu;
  •    Komunikacja z audytowanym;
  •    Relacje audytorzy – audytowani;

 

- Praktyczne przykłady i ćwiczenia: ćwiczenia formułowania niezgodności, auditowanie
  wybranych elementów system zarządzania, omówienie i interpretacja wybranych
  wymagań standardów IFS i BRC.

 


NARZĘDZIA I MATERIAŁY DYDAKTYCZNE WYKORZYSTANIA PODCZAS SZKOLENIA

 

Prezentacja, ćwiczenia przygotowane dla uczestników.

 


DANE TRENERA 

 

Certyfikowany auditor normy ISO 9001 oraz standardów IFS i BRC. Doświadczenie w komórkach związanych z zarządzaniem i zapewnieniem jakości jako Przewodnicząca Zespołu ds. HACCP, Kierownik Zespołu Kontroli Jakości w branży spożywczej. Czynny auditor, uczestniczy i prowadzi wdrożenia oraz szkolenia w zakresie systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności według standardu IFS Food, BRC oraz systemu HACCP.

 


 

Cena szkolenia obejmuje materiały szkoleniowe, zaświadczenie uczestnictwa w szkoleniu wydane przez jednostkę certyfikującą, przerwy kawowe oraz lunch.

Podane ceny są kwotami netto.

Ze względu na efektywność i użyteczność szkolenia dla jego uczestników liczba miejsc jest ograniczona.

Nasi klienci

Nasi partnerzy

Fundacja Planuj Zdrowie