Certyfikacja Systemów Zarządzania

                  

                                        

    

Przeprowadzamy certyfikację zarówno w podmiotach prywatnych jak i placówkach publicznych na zgodność z normami międzynarodowymi, europejskimi i polskimi. Każdy etap prowadzonego procesu certyfikacji systemów zarządzania przez Jednostkę Certyfikującą Noble Cert prowadzony jest w sposób niezależny, bezstronny i poufny.

 

       

 

  • Jesteśmy polską jednostką certyfikującą. Noble Cert to 100% polskiego kapitału.

 

  • Podejmując proces certyfikacji systemu z jednostką certyfikującą Noble Cert będą mogli mieć Państwo pewność profesjonalnego załatwienia sprawy, gdyż jesteśmy doświadczoną jednostką posiadającą personel z ponad 20-letnim doświadczeniem w certyfikacji systemów. Nasi Eksperci zbudowali swoją wiedzę, przygotowanie i fachowość nie tylko poprzez wykształcenie i doświadczenie zawodowe, ale także poprzez kompleksowo prowadzone audity oceniające systemy zarządzania dla największych publicznych oraz prywatnych firm.

 

  • Zachowujemy zdroworozsądkowe podejście do każdego klienta. Auditorzy Noble Cert stosują całkowite zindywidualizowane podejście stosując te same standardy certyfikacyjne.

 

  • Dostępność usług i czas jaki poświęcamy naszym Klientom jest dużym wyróżnikiem Noble Cert na rynku.

 

  • Posiadamy uprawnienia państwowe. Jesteśmy jednostką akredytowaną przez polskie instytucje o międzynarodowym statusie - w zakresie systemów zarządzania przez Polskie Centrum Akredytacji. Mają dzięki temu Państwo pewność, że proces certyfikacji i nadzór systemu jest prowadzony właściwie i zgodnie z najlepszą praktyką.

 

 

 

[więcej]

 


 

            

 

Klient wyrażający chęć doskonalenia swoich usług poprzez poddanie się procesowi certyfikacji zgłasza się do Jednostki Certyfikującej Noble Cert.

 

Na podstawie Arkusza danych do certyfikacji, w którym m.in. określają Państwo wnioskowany zakres certyfikacji, liczbę stałych pracowników objętych certyfikacją, liczbę tymczasowych pracowników, czy ilość lokalizacji danej organizacji zostaje opracowany kosztorys usługi.

 

Po akceptacji warunków współpracy (Oferty, Ogólnych Warunków Handlowych, Wytycznych do stosowania znaków Noble Cert) Klient jest kontaktowany z auditorem właściwym dla Państwa branży.

 

Auditor opracowuje program auditu, który ostatecznie jest akceptowany przez obie strony.

 

Zespół auditorów po zakończonym audicie przedstawi  wyniki z wizyty, które zawierają ocenę wszystkich procesów oraz wskazuje obszary, w których wystąpiły ewentualne niezgodności z wymaganiami normy.

 

Kluczowym elementem raportu jest pozytywna bądź negatywna decyzja o rekomendacji do wydania / utrzymania certyfikatu.

 

Ostateczną decyzję o wydaniu / utrzymaniu certyfikatu podejmuje Kierownik Jednostki Certyfikującej Noble Cert.

 

 

W przypadku pytań prosimy o kontakt  na adres e-mail noble@noblecert.pl,
lub pod numerem + 48 12 357 16 66,  chętnie odpowiemy na Państwa pytania.

 

 

Nasi klienci

Nasi partnerzy

Fundacja Planuj Zdrowie