KZR INiG

  

     

 

 

   Noble Cert Sp. z o.o. decyzją nr DD-710-5/15  

jako pierwsza i jedyna polska jednostka certyfikująca, uzyskała uprawnienia Instytutu Nafty i Gazu do certyfikacji Systemu KZR INiG będącego odpowiedzią na systemy REDcert  i ISCC. 

 

 

 

 

 

 

 

  • Jesteśmy jedyną polską jednostką certyfikującą system KZR INiG równorzędny z REDCert i ISCC.

 

  • Nasze certyfikaty w zakresie zrównoważonej produkcji biopaliw i biopłynów są uznawane na terenie całej Unii Europejskiej.

 

  • Podejmując proces certyfikacji systemu KZR INiG z jednostką certyfikującą Noble Cert będą mogli mieć Państwo pewność profesjonalnego załatwienia sprawy, gdyż jesteśmy doświadczoną jednostką posiadającą personel z ponad 20-letnim doświadczeniem w certyfikacji systemów.

 

  • Nasi auditorzy posiadają kwalifikacje uznane przez Instytut Nafty i Gazu w Krakowie, Administratora Systemu KZR, uznanego przez Komisję Europejską.

 

  • To co nas wyróżnia to krótki czas wydania certyfikatu, gdyż planowanie, realizacja i emisja certyfikatu odbywa się w kraju.

 

  • System KZR INiG zwiększa szanse rozwoju firmy na runku międzynarodowym, pozwala sprzedawać certyfikowaną biomasę przedsiębiorcom posiadającym certyfikaty innych uznanych systemów.

 

  • Noble Cert to 100% polskiego kapitału.

 

 

 

 

Klient wyrażający chęć doskonalenia swoich usług poprzez poddanie się procesowi certyfikacji zgłasza się do Jednostki Certyfikującej Noble Cert.

 

Na podstawie Arkusza danych do certyfikacji KZR INiG, w którym m.in. określają Państwo wnioskowany zakres certyfikacji, liczbę stałych pracowników objętych certyfikacją, liczbę tymczasowych pracowników, czy ilość lokalizacji danej organizacji zostaje opracowany kosztorys usługi.

 

Po akceptacji warunków współpracy (Oferty, Ogólnych Warunków Handlowych, Wytycznych do stosowania znaków Noble Cert) Klient jest kontaktowany z auditorem właściwym dla Państwa branży.

 

Auditor opracowuje program auditu, który ostatecznie jest akceptowany przez obie strony.

 

Zespół auditorów po zakończonym audicie przedstawi  wyniki z wizyty, które zawierają ocenę wszystkich procesów oraz wskazuje obszary, w których wystąpiły ewentualne niezgodności z wymaganiami normy.

 

Kluczowym elementem raportu jest pozytywna bądź negatywna decyzja o rekomendacji do wydania / utrzymania certyfikatu.

 

Ostateczną decyzję o wydaniu / utrzymaniu certyfikatu podejmuje Kierownik Jednostki Certyfikującej Noble Cert.

 

 

W przypadku pytań prosimy o kontakt  na adres e-mail noble@noblecert.pl
lub pod numerem + 48 12 357 16 66,  664 206 273   
chętnie odpowiemy na Państwa pytania.

Nasi klienci

Nasi partnerzy

Fundacja Planuj Zdrowie