GMP / ISO 22716 Dobre Praktyki Produkcji Kosmetyków

 

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1223/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. dotyczące produktów kosmetycznych nakłada obowiązek produkcji kosmetyków zgodnie z zasadami Dobrej Praktyki Produkcji (GMP), a tym samym zobowiązuje wytwórców do opracowywania, wdrożenia i utrzymywania odpowiedniego do swoich potrzeb i typu produkcji systemów jakości wraz z dokumentacją. Powyższe rozporządzenie weszło w życie z dniem 11 lipca 2013 roku.

 

Dyrektywa dotyczy wszystkich podmiotów zaangażowanych w produkcję kosmetyków producentów surowców, producentów wyrobów gotowych, dystrybutorów, importerów oraz eksporterów.

 

W celu ułatwienia realizacji zasad Dobrej Praktyki Produkcji (GMP od ang. Good Manufacturing Practice) opracowano i opublikowano normę PN-EN ISO 22716:2009 Kosmetyki. Dobre Praktyki Produkcji (GMP). Norma została notyfikowana jako norma zharmonizowana dla Dobrych Praktyk Produkcji w branży kosmetycznej.

 
Przewodnik Dobrych Praktyk Produkcji zawiera wymagania dotyczące produkcji, kontroli, składowania i transportu produktów kosmetycznych. 

 

Wskazano następujące obszary, wymagające nadzoru: personel, pomieszczenie pracy, wyposażenie, materiały i opakowania, produkcja, gotowy produkt, zapewnienie przez producenta odpowiedniej kontroli jakości produktu i opakowania, w celu dopuszczenia do produkcji i sprzedaży, uregulowano także kwestie podwykonawstwa, odpadów, reklamacji i wycofania produktu, auditu wewnętrznego czy dokumentacji.

 

Wszystkie produkty przeznaczone do stosowania w Unii Europejskiej powinny być zatem opracowane w ścisłej zgodności z ISO 22716.

 

Celem GMP jest gwarancja bezpieczeństwa stosowania produktu przez użytkowników, poprzez zapewnienie zachowania ciągłości wytwarzania produktu, jego kontroli i przechowywania zgodnie z określonymi wymaganiami jakościowymi.

 

Zasady stosowania Dobrej Praktyki Produkcji wynikają również z ustawy z dnia 30 marca 2001 r. o kosmetykach (Dz.U. 2001 nr 42 poz. 473).

 

Korzyści płynące dla firm wdrażających i certyfikujących ISO 22716:

 

  1. Poprawa efektywności i stabilności producenta.
  2. Budowanie marki poprzez zaufanie klientów.
  3. Spełnienie wymagań unijnych i krajowych w tym prawnych związanych z GMP.
  4. Redukcja ryzyka – zabezpieczenie przed błędami  i stratami.
  5. Ułatwienie zdobycia nowych rynków.
  6. Certyfikacja może wyeliminować audity zewnętrzne realizowane dotąd przez kontrahentów.
  7. Ułatwiony dostęp do szerszego grona kontrahentów, sieci handlowych.

 

Dlaczego Noble Cert

  

Jak uzyskać certyfikat wydany przez Noble Cert?

 

Pobierz z naszej strony Arkusz danych do certyfikacji, wprowadź dane i odeślij na

adres e-mail noble@noblecert.pl, a my po otrzymaniu wypełnionego arkusza skontaktujemy

się z Tobą i przygotujemy warunki certyfikacji lub zadzwoń do nas pod numer

+ 48 12 357 16 66,  chętnie odpowiemy na Twoje pytania.

 

Zawsze proponujemy niezobowiązujące spotkanie z ekspertem. Prosimy o wcześniejszy kontakt tak, aby zapobiec wydłużeniu się terminu spotkania. Spotkanie jest bezpłatne.

Nasi klienci

Nasi partnerzy

Fundacja Planuj Zdrowie