Auditor Wewnętrzny Standardu IATF 16949:2016

 


CEL SZKOLENIA

 

Wprowadzenie do nowelizacji, wszystkie potrzebne informacje o standardzie IATF 16949:2016 dla Auditorów Wewnętrznych.

 


PROGRAM SZKOLENIA

 

 •  Wprowadzenie do nowelizacji, informacje ogólne o standardzie
 •  Wymagania ISO 9001:2015
 •  Standard IATF 16949:2016 – struktura podręcznika
 •  Podejście procesowe, analiza ryzyka – wymagania
 •  Standard IATF 16949:2016 główne zmiany w stosunku do ISO/TS 16949:2009
 •  Proces przejścia z ISO/TS 16949:2009 na IATF 16949:2016
 •  Struktura auditów i ważność certyfikatów
 •  Cele auditów
 •  Definicje stosowanych określeń
 •  Wymagania wobec auditorów, zasady organizacji auditów
 •  Odpowiedzialność i kompetencje pracowników uczestniczących w audicie wewnętrznym
 •  Planowanie auditów, wzorcowy przebieg auditu
 •  Techniki badania auditowego
 •  Ustalanie niezgodności z wymaganiami
 •  Zapisy dotyczące auditów
 •  Dokumentowanie auditu, możliwe działania poaudytowe
 •  Kontakt interpersonalny, komunikacja w adicie

 


FORMA SZKOLENIA

 

Szkolenie realizowane jest w formie wykładu i dyskusji.

 


WYKŁADOWCA

 

Szkolenie prowadzi ekspert Noble Cert, wieloletni auditor wiodący, konsultant i trener posiadający duże doświadczenie praktyczne.

 


 

Cena szkolenia obejmuje materiały szkoleniowe, zaświadczenie uczestnictwa w szkoleniu wydane przez jednostkę certyfikującą, przerwy kawowe oraz lunch.

Podane ceny są kwotami netto.

Ze względu na efektywność i użyteczność szkolenia dla jego uczestników liczba miejsc jest ograniczona.

Nasi klienci

Nasi partnerzy

Fundacja Planuj Zdrowie