Auditor Wewnętrzny Systemu Zarządzania ISO 45001:2018

CEL SZKOLENIA:

- Uzyskanie wiedzy w zakresie wymagań ISO 45001:2018

- Uzyskanie i/lub doskonalenie wiedzy w zakresie procesu auditu wewnętrznego SZBHP

- Nabycie umiejętności w zakresie interpretacji wymagań ISO 45001:2018

- Nabycie umiejętności w zakresie planowania i przeprowadzania auditów wewnętrznych SZBHP

- Zwiększenie świadomości w zakresie znaczenia BHP i postaw o charakterze pro BHP

 

PROGRAM SZKOLENIA:

Moduł 1 – Wymagania i interpretacja ISO 45001:2018 – 10h lekcyjnych

 1. Zasady obowiązywania normy PN-N-18001:2004 i OHSAS 18001:2017 oraz ISO 45001:2018
 2. Charakterystyka polskiego wydania ISO 45001:2018 – PN-ISO 45001:2018-06
 3. Struktura ISO 45001:2018; wymagania a wytyczne stosowania
 4. ISO 45001:2008 a ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015
 5. Integracja systemów zarządzania
 6. Kluczowe definicje w zakresie SZBHP – rozdział 3 ISO 45001:2018
 7. Wymagania ISO 45001:2018 (rozdziały od 4 do 10) i ich interpretacja z odniesieniem do PN-N-18001:2004 i/lub OHSAS 18001:2007 (w niezbędnym zakresie)

 

Moduł 2 – Proces auditu wewnętrznego SZBHP – 6h lekcyjnych

 1. Przegląd dokumentów
 2. Opracowanie planu auditu
 3. Opracowanie listy pytań audytowych
 4. Przeprowadzenie spotkania otwierającego
 5. Realizacja badań audytowych
 6. Przeprowadzenie spotkania zamykającego

 

Opracowanie raportu z auditu

 

UCZESTNICY OTRZYMUJĄ: Certyfikat / zaświadczenie wydane przez jednostkę certyfikującą Noble Cert.

CZAS TRWANIA SZKOLENIA: 2 dni (16 godzin)

CENA: 1100 zł netto

ZGŁOSZENIE NA SZKOLENIE:

FORMA PŁATNOŚCI: przelew na konto Santanter Bank S.A. 74 1090 1665 0000 0001 3213 9557 po otrzymaniu potwierdzenia zapisania się na szkolenie.

Nasi klienci

Nasi partnerzy

Fundacja Planuj Zdrowie