Aktualne szkolenia

Zarządzenie Ryzykiem ISO 9001:2015

Niezbędna wiedza do zapewniania zgodności Systemu Zarządzania Jakością z wymaganiami ISO 9001:2015 w kontekście zarządzania ryzykiem.
Warszawa Kraków Czas trwania szkolenia 8 godzin
600 PLN

Pełnomocnik Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2015

Szkolenie koncentruje się na przekazaniu niezbędnej wiedzy umożliwiającej skuteczne i efektywne zarządzanie jakością w organizacji wg wymagań normy ISO 9001:2015. Zapewnieni praktyczne umiejętności w zakresie projektowania i wdrażania procesów Systemu Zarządzania Jakością oraz metod doskonalenia funkcjonowania organizacji w oparciu o nowoczesne narzędzia jakościowe.
Warszawa Kraków Czas trwania szkolenia 24 godzin
1350 PLN

Auditor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2015

Szkolenie pozwoli na przekazanie niezbędnej wiedzy umożliwiającej skuteczne i efektywne planowanie, prowadzenie i dokumentowanie procesu auditu wewnętrznego Systemu Zarządzania Jakością wg wymagań ISO 9001:2015. Zapewnieni praktyczne umiejętności w zakresie realizacji procesu auditu - w tym planowania auditu, identyfikowania i kwalifikowania dowodów z auditu, dokumentowania wyników auditu.
Warszawa Kraków Czas trwania szkolenia 16 godzin
1100 PLN

Auditor Wiodący Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001: 2015

Szkolenie pozwoli na przekazanie niezbędnej wiedzy umożliwiającej skuteczne i efektywne planowanie, prowadzenie i dokumentowanie procesu auditu zewnętrznego systemu zarządzania jakością wg wymagań ISO 9001:2015. Zapewnieni praktyczne umiejętności w zakresie realizacji procesu auditu - w tym planowania auditu, identyfikowania i kwalifikowania dowodów z auditu, dokumentowania wyników auditu.
Warszawa Kraków Czas trwania szkolenia 40 godzin
2240 PLN

Analiza ryzyka w świetle normy ISO 9001:2015 (Warsztat)

Szkolenie dedykowane dla branży medycznej, szczególnie szpitali, uzdrowisk, sanatoriów, zakładów opiekuńczo - leczniczych, domów opieki społecznej, producentów sprzętu medycznego, firm dostarczających usług zewnętrznych placówkom ochrony zdrowia, m.in. porządkowo – czystościowe, serwis odzieży i bielizny płaskiej, catering.
Warszawa Kraków Czas trwania szkolenia 8 godzin
600 PLN

Warsztaty doskonalące dla Auditorów Wewnętrznych

Dla Auditorów wiedza i umiejętności nabyte podczas warsztatów pozwolą udoskonalić prowadzenie auditów w sposób zapewniający pełną obiektywność i możliwość prawidłowej interpretacji wymagań systemów zarządzania
Warszawa Kraków Czas trwania szkolenia 8 godzin
750 PLN

Auditor Wewnętrzny Systemu Zarządzania ISO 45001:2018

Uzyskanie wiedzy w zakresie wymagań ISO 45001:2018 oraz procesu auditu wewnętrznego SZBHP. Nabycie umiejętności w zakresie interpretacji wymagań, planowania i przeprowadzania auditów wewnętrznych SZBHP oraz zwiększenie świadomości w zakresie znaczenia BHP i postaw o charakterze pro BHP.
Warszawa Kraków Czas trwania szkolenia 16 godzin
1100 PLN

Wymagania GMP ISO 22716:2009

Pomocą dla producentów kosmetyków przy wdrażaniu GMP jest ISO 22716:2009 Kosmetyki – Dobre Praktyki Produkcji (GMP) – Przewodnik Dobrych Praktyk Produkcji, który definiuje obszary jakimi należy się zająć przy wdrażaniu GMP.
Warszawa Kraków Czas trwania szkolenia 8 godzin
600 PLN

Pakiet szkoleniowy GMP

Pakiet szkoleniowy obejmuje swoim zakresem szkolenia z Wymagań GMP - przegląd wymagań ISO 22716:2009 oraz Wiedzy specjalistycznej w zakresie wprowadzenia nowego produktu do obrotu. Między innymi przegląd regulacji prawnych dotyczących GMP w sektorze kosmetyków oraz rozpoznanie i zastosowanie wymagań dotyczących dobrych praktyk produkcji podczas wprowadzania nowego produktu do obrotu.
Warszawa Kraków Czas trwania szkolenia 16 godzin
1300 PLN

Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania ISO 22716:2009

Zapewnienie praktycznych umiejętności w zakresie projektowania i wdrażania procesów Dobrych Praktyk Produkcji oraz metod doskonalenia funkcjonowania organizacji w oparciu o nowoczesne narzędzia jakościowe.
Warszawa Kraków Czas trwania szkolenia 24 godzin
1400 PLN

Auditor Wewnętrzny GMP ISO 22716:2009

Szkolenie ma na celu dostarczenie uczestnikom wiedzy specjalistycznej oraz wyrobienie praktycznych umiejętności niezbędnych do auditowania GMP w szczególności, przygotowania do przeprowadzenia poszczególnych etapów auditów czy analizowania sytuacji auditowych i wyciągania wniosków co do zgodności i niezgodności.
Warszawa Kraków Czas trwania szkolenia 16 godzin
1100 PLN

Wymagania Systemu KZR-INiG i REDcert EU

Zakres tematyczny obejmuje m.in. nowe wymagania oraz najczęściej popełniane błędy w zakresie obliczania emisji GHG. Szkolenie jest realizowane w formie wykładu oraz warsztatów wymagających aktywnego udziału uczestników.
Warszawa Kraków Czas trwania szkolenia 8 godzin
850 PLN

Pakiet szkoleniowy KZR-INiG

Zakres tematyczny obejmuje m.in. nowe wymagania oraz najczęściej popełniane błędy w zakresie obliczania emisji GHG. Szkolenie jest realizowane w formie wykładu oraz warsztatów wymagających aktywnego udziału uczestników.
Warszawa Kraków Czas trwania szkolenia 16 godzin
1600 PLN

Nowelizacja ISO /IEC 17025:2018

Zapoznanie z wymogami nowej normy, ćwiczenia praktyczne dotyczące zmian w nowej normie, dyskusja z uczestnikami szkolenia na temat nurtujących ich problemów.
Warszawa Kraków Czas trwania szkolenia 8 godzin
770 PLN

Wdrażanie i auditowanie systemu HACCP

Zapoznanie z wymogami HACCP, ćwiczenia praktyczne dotyczące sposobów audytowania, ćwiczenia z tworzenia dokumentacji HACCP, dyskusja z uczestnikami szkolenia na temat nurtujących ich problemów.
Warszawa Kraków Czas trwania szkolenia 16 godzin
950 PLN

Wymagania standardu BRC wersja 8.0

Zapoznanie z wymogami nowej wersji standardu BRC, ćwiczenia praktyczne dotyczące zmian w nowej normie, dyskusja z uczestnikami szkolenia na temat nurtujących ich problemów
Warszawa Kraków Czas trwania szkolenia 8 godzin
550 PLN

Wymagania standardu IFS wersja 6.1

Zapoznanie z wymogami nowej wersji standardu IFS, ćwiczenia praktyczne dotyczące zmian w nowej normie, dyskusja z uczestnikami szkolenia na temat nurtujących ich problemów.
Warszawa Kraków Czas trwania szkolenia 8 godzin
550 PLN

Wymagania podstawowe w oznaczeniu wyrobu znakiem CE

Umieszczenie na wyrobie oznaczenia CE stanowi deklarację producenta, iż jego produkt spełnia unijne wymagania zawarte w dyrektywach. Szkolenie pozwala na zdobycie wiedzy z zakresu podstawowych wymagań w oznaczeniu wyrobu znakiem CE.
Warszawa Kraków Czas trwania szkolenia 8 godzin
550 PLN

Nasi klienci

Nasi partnerzy

Fundacja Planuj Zdrowie