Aktualności

Noble Cert posiada akredytację w zakresie usług medycznych

 

Noble Cert posiada akredytację PCA w zakresie sektora usług medycznych ,,Zdrowie i opieka społeczna” zgodnie z kodem EA 38.

 

Zarządzenie Nr 3/2014/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 23 stycznia 2014 r. w sprawie określenia kryteriów oceny ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej zmieniło kryteria oceny jakościowej dla podmiotów ubiegających się o finansowanie z NFZ. Jednym z kryteriów oceny ofert jest jakość udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej.

 

Certyfikat wydany przez jednostkę certyfikującą posiadającą akredytację PCA spełnia to kryterium. Każdy podmiot leczniczy starający się o kontakt z NFZ może zdobyć dodatkowe punkty kontraktowe za zewnętrzną ocenę funkcjonujących systemów zarządzania – dokonaną przez akredytowaną jednostkę certyfikującą – jeśli posiadają certyfikaty ISO.

 

Ochrona zdrowia jest szczególnie ważną dziedziną, w którą zaangażowany jest Noble Cert Test & Certification Institute. Współpracujemy z wieloma instytucjami i organizacjami wspierającymi nasze działania w tym zakresie.

 

Dlaczego warto certyfikować z Noble Cert?

 

  • Posiadamy grono wybitnych specjalistów oceniających, czy Państwa system zarządzania jest nadzorowany, utrzymywany i doskonalony. Wśród naszych auditorów i ekspertów są lekarze pełniący funkcje zarządzające w placówkach  medycznych, lekarze specjaliści, naczelne pielęgniarki. Personel Noble Cert posiada bogate doświadczenie w certyfikacji systemów zarządzania w placówkach medycznych. Częścią naszej kadry są lekarze auditujący przychodnie specjalistyczne, POZ, centra stomatologiczne, ośrodki rehabilitacyjne, hospicja, regionalne stacje krwiodawstwa oraz szpitale mono i wieloprofilaktyczne.
  • Kwalifikowany przez Noble Cert zespół posiada wykształcenie medyczne oraz wiedzę normatywną. Wiemy jak ważne dla utrzymania doskonałej komunikacji pomiędzy auditorem, Klientem jest podejście w duchu partnerskiej współpracy i podejmowanie decyzji na podstawie wiedzy faktograficznej, dlatego zatrudnieni w Noble Cert specjaliści podlegają bardzo wysokim kryteriom kwalifikacyjnym. Naszą wspólną wartością i celem jest ochrona zdrowia i życia pacjenta.
  • Znamy specyfikę zarówno niewielkich placówek medycznych, liczących kilku pracowników, jak również jednostek zdrowotnych obejmujących personel liczący kilka tysięcy osób.
  • Zachowujemy zdroworozsądkowe podejście do każdego klienta. Auditorzy Noble Cert stosują całkowite zindywidualizowane podejście stosując te same standardy certyfikacyjne.
  • Dostępność usług i czas jaki poświęcamy naszym Klientom jest dużym wyróżnikiem Noble Cert na rynku.

Nasi klienci

Nasi partnerzy

Fundacja Planuj Zdrowie