Aktualności

Nasza jednostka uzyskała uprawnienie do certyfikacji systemu V-Bioss INiG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Decyzją nr DD-711-2/16 z dnia 20 czerwca 2016 r. Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy, Administrator Systemu Certyfikacji Biomasy na cele energetyczne (System V-Bioss INiG) nadał Noble Cert uprawnienie do wydawania certyfikatów, zgodnie z wymaganiami Systemu V-Bioss INiG.

 

System V-Bioss INiG ma zapewnić wytwórcom energii elektrycznej, ciepła i chłodzenia, spełnienie wymagań krajowych w zakresie poświadczania pochodzenia surowców odnawialnych wykorzystywanych na te cele, a także obowiązku wprowadzenia systemu należytej staranności, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady nr 995/2010 z dnia 20 października 2010 r. ustanawiającym obowiązki podmiotów wprowadzających do obrotu drewno i produkty z drewna.

 

Zakres działania Systemu V-Bioss INiG obejmuje cały świat. 

Nasi klienci

Nasi partnerzy

Fundacja Planuj Zdrowie