Nowelizacja ISO /IEC 17025:2018

CEL SZKOLENIA:

- Zapoznanie się z wymaganiami systemowymi i technicznymi nowej normy ISO/IEC 17025:2018-02.

- Umiejętność samodzielnego dopasowania dokumentacji do wymagań nowej normy.

 

PROGRAM SZKOLENIA:

Część I. Wymagania PCA i inne dla laboratoriów badawczych – przegląd dokumentów:

1. Dokumenty ogólne PCA.

2. Dokumenty dotyczące laboratoriów badawczych.

3. Dokumenty interpretacyjne.

4. Dodatkowe wymagania.

 

Część II. Opis systemu akredytacji DA-01:

1. Etapy akredytacji.

2. Cennik opłat.

3. Wymagania szczegółowe.

4. Zasady udzielania i utrzymywania akredytacji.

5. Badania biegłości.

6. Zakres akredytacji.

7. Zasady prowadzenia oceny laboratoriów badawczych w procesach akredytacji i nadzoru.

 

Część III. Wymagania systemowe:

1. Zakres normy

2. Powołania normatywne.

3. Terminy i definicje.

4. Wymagania ogólne.

5. Organizacja.

6. Nadzór nad dokumentami i zapisami.

7. Przegląd zapytań, ofert i umów.

8. Zakupy usług i dostaw.

9. Skargi.

10. Ryzyka i szanse.

11. Doskonalenie.

12. Działania korygujące.

13. Audyty wewnętrzne.

14. Przeglądy zarządzania.

 

Część IV. Wymagania techniczne:

1. Postanowienia ogólne.

2. Personel.

3. Warunki lokalowe i środowiskowe.

4. Metody badań i wzorcowań oraz ich walidacja.

5. Wyposażenie.

6. Spójność pomiarowa.

7. Pobieranie próbek.

8. Postępowanie z obiektami do badań i wzorcowań.

9. Zapewnienie jakości wyników badań i wzorcowań.

10. Przedstawienie wyników.

 

UCZESTNICY OTRZYMUJĄ: Certyfikat / zaświadczenie wydane przez jednostkę certyfikującą Noble Cert.

CZAS TRWANIA SZKOLENIA: 1 dzień (8 godzin)

CENA: 770 zł netto

ZGŁOSZENIE NA SZKOLENIE:

FORMA PŁATNOŚCI: przelew na konto Santanter Bank S.A. 74 1090 1665 0000 0001 3213 9557 po otrzymaniu potwierdzenia zapisania się na szkolenie.

Nasi klienci

Nasi partnerzy

Fundacja Planuj Zdrowie