OHSAS / PN - N 18001 System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy

 

Przywołując najprostszą definicję zarządzania można stwierdzić, że zarządzanie to  pomiar właściwie wybranych wielkości związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą i podejmowanie właściwych decyzji o w oparciu o wyniki tych pomiarów. Dla Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy podstawową wielkością do pomiaru jest ryzyko wystąpienie wypadku przy pracy.

 

Priorytetem Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy jest minimalizacja tego ryzyka.

 

Celem OHSAS jest wspomaganie działań na rzecz bezpieczeństwa i higieny pracy. Rozpoznanie, redukcja i zarządzanie ryzykiem to główne zadania dotyczące skutecznego systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy.

 

Podobnie jak system ISO 14001, OHSAS jest wzorowany na systemie zarządzania jakością wg normy ISO 9001. Z uwagi na kompatybilność z normami ISO 9001 i ISO 14001 grupa tych trzech międzynarodowych norm często jest ze sobą integrowana. Model zarządzania stosowany w OHSAS 18001 jest oparty na modelu ciągłego doskonalenia - cyklu PDCA.

 

Zainteresowanie standardem na świecie szacuje się na poziomie 32.000 certyfikowanych organizacji.

 

Occupational Health and Safety Assessment Specification (OHSAS) jest międzynarodową specyfikacją zawierająca wymagania dotyczące systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Norma OHSAS posiada swoje korzenie w Wielkiej Brytanii. Obecnie standard jest uznawany w ponad 70 krajach na całym świecie. Na całym świecie OHSAS 18001:2007 przyjął status normy.

 

Polskim odpowiednikiem OHSAS 18001:2007 jest norma PN-N-18001:2004 "Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Wymagania".

 

Różnice pomiędzy OHSAS 18001, a PN-N 18001 są niewielkie, specyfikacje są kompatybilne. Zarówno OHSAS 18001, jak i PN-N-18001 stanowi podstawę do certyfikacji systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy.

 

Organizacja może uzyskać certyfikat zarówno na zgodność z wymaganiami OHSAS 18001:2007, jak i PN-N 18001:2004.

 

Korzyści z wdrożenia i certyfikacji OHSAS/PN-N 18001:

 

  1. znaczne ułatwienie zarządzania w zakresie spełnienia wymagań prawnych i innych BHP
  2. identyfikacja zagrożeń i przeciwdziałanie tym zagrożeniom, szczególnie w zmieniających się warunkach i asortymencie produkcji/ usług
  3. Zwiększenie odpowiedzialności pracowników, potencjalne ograniczenie roszczeń oraz zmniejszenie wydatków na odszkodowania
  4. Wzrost wydajności pracy
  5. Stworzenie pozytywnego wizerunku przedsiębiorstwa na rynku dzięki poddaniu się certyfikacji przez niezależną jednostkę certyfikującą Noble Cert

  

Jak uzyskać certyfikat wydany przez Noble Cert?

 

Pobierz z naszej strony Arkusz danych do certyfikacji, wprowadź dane i odeślij na

adres e-mail noble@noblecert.pl, a my po otrzymaniu wypełnionego arkusza skontaktujemy

się z Tobą i przygotujemy warunki certyfikacji lub zadzwoń do nas pod numer

+ 48 12 357 16 66,  chętnie odpowiemy na Twoje pytania.

 

Zawsze proponujemy niezobowiązujące spotkanie z ekspertem. Prosimy o wcześniejszy kontakt tak, aby zapobiec wydłużeniu się terminu spotkania. Spotkanie jest bezpłatne.

Nasi klienci

Nasi partnerzy

Fundacja Planuj Zdrowie