Pakiet szkoleniowy KZR-INiG

 


Dzień pierwszy: Wymagania Systemu KZR INiG i REDcert EU

 


Dzień drugi: Weryfikacja wyliczeń emisji GHG dla Tłoczni, Estrowni, Zakładu produkującego kwasy tłuszczowe z odpadu


 

Szkolenie realizowane jest w formie wykładów oraz warsztatów wymagających aktywnego udziału uczestników

 

Adresatami szkolenia są: Auditorzy wewnętrzni, Pełnomocnicy działający w ramach Systemu KZR INiG i REDcert EU, pracownicy firm wdrażających systemy oraz przygotowujący firmy do auditu certyfikującego.

 


 

Cena szkolenia obejmuje materiały szkoleniowe, zaświadczenie uczestnictwa w szkoleniu wydane przez jednostkę certyfikującą, przerwy kawowe oraz lunch.

Podane ceny są kwotami netto.

Ze względu na efektywność i użyteczność szkolenia dla jego uczestników liczba miejsc jest ograniczona.

Nasi klienci

Nasi partnerzy

Fundacja Planuj Zdrowie