Pakiet szkoleniowy GMP

 


Wymagania GMP ISO 22716:2009.

 

Program szkolenia obejmuje m.in.:

 

Przegląd regulacji prawnych dotyczących GMP w sektorze kosmetyków.

Omówienie wymagań oraz zasad normy ISO 22716:2009 Dobre Praktyki Produkcji (GMP), w szczególności: wymogi formalne w zakresie organizacji, personelu i infrastruktury, zdefiniowanie i monitorowanie procesów, dokumenty, zakres kontroli, programy higieny, identyfikację i identyfikowalność procesu i wyrobu, reklamacje i wycofanie z rynku.

 


Wiedza specjalistyczna w zakresie wprowadzenia nowego produktu do obrotu. 

 

Program szkolenia obejmuje m.in.:

 

Wymagania Rozporządzenia 1223/2009/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 30 listopada 2009 r. dotyczące produktów kosmetycznych.

Rozpoznanie i zastosowanie wymagań dotyczących dobrych praktyk produkcji podczas wprowadzania nowego produktu do obrotu m.in. projektowanie wyrobu - kryteria  dla surowców, projektowanie opakowań – wymagania prawne, dokumentacja produktowa, zakupy surowców – wymagania dla producentów i dystrybutorów, wytwarzanie – dobra praktyka produkcji (GMP), wprowadzenie do obrotu – odpowiedzialność  oraz reklamacje i wycofywanie z rynku.

 


 

Cena szkolenia obejmuje materiały szkoleniowe, zaświadczenie i/lub certyfikat uczestnictwa w szkoleniu wydany przez jednostkę certyfikującą, przerwy kawowe oraz lunch.

Podane ceny są kwotami netto.

Ze względu na efektywność i użyteczność szkolenia dla jego uczestników liczba miejsc jest ograniczona.

Nasi klienci

Nasi partnerzy

Fundacja Planuj Zdrowie