Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania ISO 22716:2009

CEL SZKOLENIA:

Zapoznanie się z wymaganiami normy celem pełnienia funkcji Pełnomocnika ds. systemu zarządzania ISO 22716:2009.
Umiejętność utworzenia i utrzymania systemu zarządzania ISO 22716:2009.
Nauka nadzorowania istniejącego systemu zarządzania jakością.

 

PROGRAM SZKOLENIA:

Interpretacja wymagań ISO 22716:2009 – omówienie m.in.:

 1. Pracownicy
 2. Pomieszczenia
 3. Urządzenia
 4. Surowce i materiały opakowaniowe
 5. Produkcję
 6. Wyroby gotowe
 7. Laboratorium kontroli jakości
 8. Postępowanie z produktem, który jest poza specyfikacją
 9. Odpady
 10. Podwykonawstwo
 11. Odstępstwa
 12. Reklamacje i wycofanie z rynku
 13. Kontrolę zmian.

Dokumentacja systemu zarządzania jakością – tworzenie i nadzór nad aktualnością;

Działania korekcyjne i korygujące;

Planowanie audytów wewnętrznych;

Umiejętność wyznaczania celów w organizacji;

Przebieg certyfikacji systemu zarządzania jakością ISO 22716:2009.

 

UCZESTNICY OTRZYMUJĄ: Certyfikat / zaświadczenie wydane przez jednostkę certyfikującą Noble Cert.

CZAS TRWANIA SZKOLENIA: 3 dni (24 godziny)

CENA: 1400 zł netto

ZGŁOSZENIE NA SZKOLENIE:

FORMA PŁATNOŚCI: przelew na konto Santanter Bank S.A. 74 1090 1665 0000 0001 3213 9557 po otrzymaniu potwierdzenia zapisania się na szkolenie.

Nasi klienci

Nasi partnerzy

Fundacja Planuj Zdrowie