Aktualności

Program bezpłatnej certyfikacji ,,Bezpieczna kolej"

              

 

Wstąpiliśmy do grona sygnatariuszy  ,,Deklaracji  w sprawie rozwoju kultury bezpieczeństwa w transporcie kolejowym”, której inicjatorem był Urząd Transportu Kolejowego z przekonaniem, że zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa polskiej kolei jest priorytetem dla przedsiębiorców działających w branży kolejowej,  a tym samym stanowi potrzebę wsparcia ze strony organów państwowych, jednostek dydaktycznych, organizacji, stowarzyszeń i mediów.

 

Noble Cert propagując postulaty zawarte w Deklaracji wdrożyła program certyfikacji ,,Bezpieczna kolej”. Certyfikacja ma na celu zachęcać branżę kolejową do wdrożenia kultury bezpieczeństwa w transporcie kolejowym. 

 

Tworząc program bezpłatnej certyfikacji mieliśmy na uwadze przede wszystkim kluczowe zasady Kultury Bezpieczeństwa w Transporcie Kolejowym.

 

Przystąpienie do certyfikacji wg norm ISO umożliwia całkowicie bezpłatną ocenę i wydanie certyfikatu w ramach programu ,,Bezpieczna kolej”.

 

Certyfikat wydany przez niezależną jednostkę certyfikującą Noble Cert jest dodatkowym atutem w promowaniu na rynku krajowym jak i międzynarodowym.

 

Firma wyrażając zgodę na taką ocenę, podejmuje decyzję całkowicie dobrowolnie. Dobrowolność działania ma być dodatkowym motywatorem do wykazania inicjatywy oraz zademonstrowania najbardziej korzystnych i realnych działań, które mogą mieć wpływ na kulturę bezpieczeństwa.

 

Podjęte przez nas działania mają na celu skuteczne wsparcie firm w procesie rozwoju i doskonalenia mechanizmów zarządzania, w zakresie certyfikacji. Opracowany przez nas program ma na celu weryfikację stanu wdrożenia zasad uwzględnionych w Deklaracji.

 

Na potrzeby programu opracowaliśmy kryteria, na podstawie których ocenie podlegać będzie stopnień wdrożenia kultury bezpieczeństwa w transporcie kolejowym.

 

Dotyczą one m.in.  polityki Kultury Bezpieczeństwa, odpowiedzialności kierownictwa jak i pracowników sektora kolejowego, zakresu certyfikacji, zasobów, zarządzaniu ryzykiem czy monitorowaniem działań.

 

Nasze działania to innowacyjny sposób do budowania modelu zarządzania przedsiębiorstwem kolejowym, które zacznie w pełni skutecznie dysponować wachlarzem instrumentów zarządczych opartych na systemowym podejściu.

Nasi klienci

Nasi partnerzy

Fundacja Planuj Zdrowie