Stosowanie znaków certyfikacji

 

Znak Noble Cert to potwierdzenie rzetelności i skuteczności, ale to także okazja do pokazania Twojej wiarygodności i konkurencyjności na rynku.

 

Komunikujesz tym samym swojemu Klientowi, że zapewniasz usługi i wyroby bezpieczne dla niego, ale także dla jego najbliższego otoczenia oraz środowiska w którym żyje.

 

Posługiwanie się znakiem Noble Cert niewątpliwe będzie stanowiło dla Ciebie pewne odznaczenie, będzie to wyróżnik Twojej organizacji na rynku lokalnym jak i międzynarodowym.

 

Dynamicznie pozyskasz nowych klientów oraz inwestorów, poprzez zdobycie ich zaufania, zbudujesz pozytywny wizerunek i renomę swojej organizacji.

 

Prawo do posługiwania się znakiem, przysługuje tylko organizacjom certyfikowanym przez Noble Cert.

 

                                            

 

 

Prezentowane logo wyraża podstawowe cechy jakie identyfikują jednostkę certyfikującą  

Noble Cert. 

 

 

 

Lwy w naszym logo symbolizują mądrość, siłę i działanie. Noble oznacza szlachetność natomiast cert to pewność. Wszystkie działania podejmowane przez Noble Cert są w zgodzie z najlepszą praktyką.

 

  

 

         

 

         

  • Jednoznacznie określa jaki system zarządzania  został  certyfikowany i która jednostka
        certyfikująca udzieliła certyfikatu.
  • Informuje, że Klient przeszedł pozytywnie proces certyfikacji  lub  ponownej certyfikacji.
  • Jest stosowany  przez certyfikowanych  klientów  zgodnie z określonymi  zasadami.
  • Jest  stosowany wspólnie  ze znakiem akredytacji Polskiego Centrum Akredytacji tylko przez     Klientów, których certyfikaty wydane są wraz ze znakiem akredytacji.

 

Stosowanie znaku Noble Cert jest weryfikowane podczas auditów nadzoru i ponownej certyfikacji.

 

Certyfikowani Klienci mogą stosować znaki wyłącznie w okresie ważności certyfikatu na dokumentach, które dotyczą obszaru działania organizacji, określonego w zakresie certyfikatu.

 

Forma, wygląd, umiejscowienie znaków.

 

Znaki Noble Cert mogą być stosowane w formie, wielkości, kolorze określonych w dokumencie dotyczącym ,,Zasad stosowania Noble Cert i certyfikatu”.

 

Wszystkie kopie znaków muszą być oparte na wzorcu przekazanym przez Noble Cert w wersji elektronicznej.

 

Noble Cert udostępnia znaki w plikach w formacie jpg i pdf.

 

Stosowanie znaków w dokumentach i materiałach reklamowych.

 

Klienci mogą stosować znaki na dokumentach i materiałach reklamowych tylko w odniesieniu do certyfikowanego obszaru określonego na certyfikacie, pod warunkiem spełnienia określonych zasad.

 

Tekstowe powoływanie się na certyfikację.

 

Noble Cert dopuszcza, zamiast używania znaków certyfikowanego systemu lub wraz z nim, stosowanie następującego zwrotu: „Posiadamy system zarządzania ……… certyfikowany przez Noble Cert - certyfikat nr ...".

 

Wykorzystanie certyfikatów.

 

Certyfikaty mogą być publikowane w całości, jak również przekazywane stronom trzecim w formie kopii. Dozwolone jest również wykonywanie pomniejszonych lub powiększonych kopii. Kopie w skali 1:1 należy wyraźnie oznaczyć. Zmiany, falsyfikacja oraz wypisy z certyfikatów (także wypisy rozszerzające) są zabronione.

  

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do zastosowania znaków, prosimy zwrócić się do

Noble Cert na piśmie w celu uzyskania wyjaśnień.

 

 

Nasi klienci

Nasi partnerzy

Fundacja Planuj Zdrowie