Analiza ryzyka w świetle normy ISO 9001:2015 (Warsztat)

 


CEL SZKOLENIA

 

Szkolenie ma na celu nabycie przez uczestników praktycznych umiejętności w związku z wprowadzeniem w nowej wersji normy ISO 9001:2015 wymagania związanego z zarządzaniem ryzykiem w organizacji, które jest elementem kluczowym, w szczególności jeżeli chodzi o zmniejszenie zdarzeń mających negatywny wpływ na organizację, poprawne wykonywanie określonych zadań  w tym także większa pewność realizacji celów wyznaczonych przez organizację. 

 


ADRESACI SZKOLENIA

 

Szkolenie dedykowane dla branży medycznej, szczególnie szpitali, uzdrowisk, sanatoriów, zakładów opiekuńczo - leczniczych, domów opieki społecznej, producentów sprzętu medycznego, firm dostarczających usług zewnętrznych placówkom ochrony zdrowia, m.in. porządkowo – czystościowe, serwis odzieży i bielizny płaskiej, catering.

 


PROGRAM SZKOLENIA

 

Zakres tematyczny szkolenia:

 

- Omówienie wymagań normy ISO 9001: 2015.

- Omówienie istoty kontekstu organizacji.

- Ćwiczenia w grupach: 

  Określenie czynników zewnętrznych i wewnętrznych oraz szans i zagrożeń jakie ze sobą niosą.

- Omówienie sposobu szacowania ryzyka dotyczącego jakości świadczonych usług medycznych.

- Ćwiczenia w grupach: Szacowanie ryzyka. 

 

 


FORMA SZKOLENIA

 

Szkolenie realizowane jest w formie warsztatów.

 


WYKŁADOWCA

 

Szkolenie prowadzi ekspert Noble Cert, konsultant i trener posiadający duże doświadczenie praktyczne.

 


 

Cena szkolenia obejmuje materiały szkoleniowe, zaświadczenie uczestnictwa w szkoleniu wydane przez jednostkę certyfikującą, przerwy kawowe oraz lunch.

Podane ceny są kwotami netto.

Ze względu na efektywność i użyteczność szkolenia dla jego uczestników liczba miejsc jest ograniczona.

Nasi klienci

Nasi partnerzy

Fundacja Planuj Zdrowie