Wymagania Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2015

                        


CEL SZKOLENIA

 

Zarządzanie jakością opisane w normie ISO 9001 to podstawowe narzędzie do zarządzania organizacją. Nowa wersja ISO 9001:2015 wprowadza wiele zmian w funkcjonowaniu systemów zarządzania. Szkolenie ma na celu przedstawienie jego uczestnikom nowej wersji ISO 9001:2015 w kontekście zmian w stosunku do ISO 9001:2008.

 


PROGRAM SZKOLENIA

 

Program szkolenia obejmuje następujący zakres tematyczny:

 1. Nowe podejście do standaryzacji norm dotyczących systemów zarządzania – Aneks SL
 2. Zasady obowiązywania normy ISO 9001:2008 i ISO 9001:2015
 3. Kluczowe definicje wg ISO 9000:2015
 4. Struktura HLS dla normy ISO 9001:2015
 5. Przegląd kluczowych zmian związanych z wydaniem ISO 9001:2015 w stosunku do ISO 9001:2008
  1. kwestia przedstawiciela kierownictwa
  2. udokumentowane informacje a dokumenty, zapisy, księga jakości, udokumentowane procedury
  3. zarządzane ryzykiem
  4. działania zapobiegawcze
  5. czynniki wew. i zew. oraz strony zainteresowane i ich wymagania
  6. wymagania niemające zastosowania
 6. Omówienie i interpretacja ISO 9001:2015 w kontekście nowości i zmian w stosunku do ISO 9001:2008 oraz praktycznie ich spełnianie:
  1. Kontekst organizacji
  2. Przywództwo
  3. Planowanie
  4. Wsparcie
  5. Działania operacyjne
  6. Ocena efektów działalności
  7. Doskonalenie
  8. Załącznik A
  9. Załącznik B
 7. Suplement - Zasady certyfikacji na zgodność z ISO 9001:2015

 


FORMA SZKOLENIA

 

Szkolenie realizowane jest w formie wykładu i dyskusji.

 


WYKŁADOWCA

 

Szkolenie prowadzi ekspert Noble Cert, auditor, konsultant i trener posiadający duże doświadczenie w świadczeniu usług specjalistycznych związanych ze standaryzowanymi systemami zarządzania.

 


 

Cena szkolenia obejmuje materiały szkoleniowe, zaświadczenie uczestnictwa w szkoleniu wydane przez jednostkę certyfikującą, przerwy kawowe oraz lunch. 

Podane ceny są kwotami netto.

Ze względu na efektywność i użyteczność szkolenia dla jego uczestników liczba miejsc jest ograniczona.

Nasi klienci

Nasi partnerzy

Fundacja Planuj Zdrowie