Wdrażanie i auditowanie systemu HACCP

            

CELE SZKOLENIA

 

- Zapoznanie uczestników z wymaganiami systemu HACCP.

- Przygotowanie członków zespołu ds. HACCP do ich roli w organizacji.

- Uczestnicy szkolenia zdobędą wiedzę jak tworzyć i nadzorować dokumentacje HACCP.

- Uczestnicy szkolenia zdobędą umiejętności w audytowaniu systemu.

 


ZAKRES MERYTORYCZNY SZKOLENIA

 

Zapoznanie z wymogami HACCP, ćwiczenia praktyczne dotyczące sposobów audytowania, ćwiczenia z tworzenia dokumentacji HACCP, dyskusja z uczestnikami szkolenia na temat nurtujących ich problemów.

 


ADRESACI SZKOLENIA

 

Szkolenie skierowane jest do pracowników wszystkich szczebli, osób odpowiedzialnych za wdrożenie systemu HACCP, osób tworzących lub nadzorujących dokumentację systemu.

Szkolenie wprowadzi nowych pracowników chcących zostać członkami zespołu ds. HACCP w ich obowiązki i uprawnienia.

 


KORZYŚCI ZE SZKOLENIA

 

Na szkoleniu zdobędą Państwo niezbędną wiedzę na temat wymagań oraz funkcjonowania systemu HACCP, umiejętność tworzenia dokumentacji wymaganej przy systemie HACCP, poznają Państwo zasady audytowania.

Nauczycie się Państwo jak planować i przygotować się do audytu, jak opisywać niezgodności.

 


PROGRAM SZKOLENIA

 

1. System zarządzania bezpieczeństwem żywności – wprowadzenie:

 

- Pojęcie żywności.

- Definiowanie jakości żywności.

- Bezpieczeństwo a jakość żywności.

- System HACCP w prawie żywnościowym.

 

2. Plan bezpieczeństwa żywności – HACCP:

 

- Powołanie Zespołu ds. HACCP.

- Opis produktu.

- Określenie zamierzonego zastosowania produkowanego wyrobu.

- Opracowanie schematu przebiegu procesu produkcyjnego oraz jego weryfikacja.

- Analiza zagrożeń związanych z poszczególnymi etapami procesu produkcyjnego.

- Określenie krytycznych punktów kontroli (CCP).

- Ustalenie limitów krytycznych dla każdego CCP.

- Ustalenie systemu monitorowania i działań korygujących.

- Ustalenie procedur weryfikacji.

 

3. Ogólne wytyczne dotyczące dokumentowania systemu HACCP:

 

- Proces przygotowania dokumentacji.

- Proces zatwierdzania, wydawania i nadzoru nad dokumentacją.

- Przegląd, zatwierdzanie i dystrybucja.

- Wprowadzanie zmian.

 

4. Audytowanie – cel i planowanie audytów, a także sposobu przeprowadzenia efektywnego audytu i jego raportowania.

 


NARZĘDZIA I MATERIAŁY DYDAKTYCZNE WYKORZYSTANIA PODCZAS SZKOLENIA

 

Prezentacja, ćwiczenia przygotowane dla uczestników.

 


DANE TRENERA 

 

Certyfikowany audytor normy ISO 9001 oraz standardów IFS i BRC. Doświadczenie w komórkach związanych z zarządzaniem i zapewnieniem jakości jako Przewodnicząca Zespołu ds. HACCP, Kierownik Zespołu Kontroli Jakości w branży spożywczej. Czynny audytor, uczestniczy i prowadzi wdrożenia oraz szkolenia w zakresie systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności według standardu IFS Food, BRC oraz systemu HACCP.

 


 

Cena szkolenia obejmuje materiały szkoleniowe, zaświadczenie uczestnictwa w szkoleniu wydane przez jednostkę certyfikującą, przerwy kawowe oraz lunch.

Podane ceny są kwotami netto.

Ze względu na efektywność i użyteczność szkolenia dla jego uczestników liczba miejsc jest ograniczona.                                                   

Nasi klienci

Nasi partnerzy

Fundacja Planuj Zdrowie