Weryfikacja wyliczeń emisji GHG dla Tłoczni, Estrowni, Zakładu produkującego kwasy tłuszczowe z odpadu (Warsztat)

 


CEL SZKOLENIA

 

W związku z trwającym procesem zamian i aktualizacji dokumentów systemowych, celem szkolenia jest zapoznanie zainteresowanych podmiotów z nowymi wymaganiami oraz na podstawie studium przypadku wskazanie błędów popełnianch w zakresie obliczania emisji GHG.

 


ADRESACI SZKOLENIA

 

Auditorzy wewnętrzni, Pełnomocnicy  działający w ramach Systemu KZR-INiG i REDcert EU, pracownicy firm wdrażających systemy oraz przygotowujący firmy do auditu certyfikującego.

 


PROGRAM SZKOLENIA

  1. Weryfikacja poprawności obliczeń emisji GHG. Przykład dla tłoczni oleju. Zadanie wykonywane przez uczestników.
  2. Weryfikacja poprawności wykonania dokumentacji systemowej dla przeprowadzenia obliczeń GHG. Przykład dla wytwórni FAME. Zadanie wykonywane przez uczestników.
  3. Weryfikacja poprawności obliczeń emisji GHG. Przykład dla Zakładu produkującego kwasy tłuszczowe z odpadu. Zadanie wykonywane przez uczestników.
  4. Dyskusja oraz podsumowanie szkolenia.                                                                           

 


FORMA SZKOLENIA

 

Szkolenie realizowane jest w formie warsztatów wymagających aktywnego udziału uczestników szkolenia.

 


WYKŁADOWCA

 

Szkolenie prowadzi ekspert Noble Cert, konsultant i trener posiadający doświadczenie praktyczne.

 


 

Cena szkolenia obejmuje materiały szkoleniowe, zaświadczenie uczestnictwa w szkoleniu wydane przez jednostkę certyfikującą, przerwy kawowe oraz lunch.

Podane ceny są kwotami netto.

Ze względu na efektywność i użyteczność szkolenia dla jego uczestników liczba miejsc jest ograniczona.

Nasi klienci

Nasi partnerzy

Fundacja Planuj Zdrowie