Wymagania GMP ISO 22716:2009

 

CEL SZKOLENIA

 

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z wymaganiami ISO 22716:2009.

Po ukończeniu szkolenia uczestnik będzie:

 

 • Rozumiał wymagania GMP i umiał je zastosować w praktyce
 • Potrafił wyjaśnić innym zasady GMP
 • Rozumiał powody przestrzegania zasad GMP
 • Przygotowany do wdrażania lub utrzymywania GMP

 


ADRESACI SZKOLENIA

 

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które chcą zdobyć podstawową wiedzę, która umożliwi rozpoznanie i zastosowanie wymagań dotyczących Dobrych Praktyk Produkcji podczas wdrażania systemu GMP w produkcji, kontroli, magazynowaniu i wysyłce produktów kosmetycznych. 

 


PROGRAM SZKOLENIA

 

Zakres tematyczny szkolenia:

 

 • Co to jest GMP, produkt kosmetyczny i kilka podstawowych definicji z nim związanych.
 • Przegląd regulacji prawnych dotyczących GMP w sektorze kosmetyków.
 • Wymagania ISO 22716: 2009 - omówienie zasad GMP dotyczących:

 

 • personelu
 • pomieszczeń
 • wyposażenia
 • surowców oraz materiałów opakowaniowych
 • produkcji
 • wyrobu gotowego
 • laboratorium kontroli jakości
 • odpadów
 • podwykonawstwa
 • reklamacji i wycofania z rynku
 • auditów wewnętrznych
 • dokumentacji

 

 • Korzyści z wdrożenia GMP.

 


FORMA SZKOLENIA

 

Szkolenie realizowane w formie wykładu i dyskusji.

 


WYKŁADOWCA

 

Szkolenie prowadzi ekspert Noble Cert posiadający wykształcenie chemiczne oraz doświadczenie zawodowe, w tym w auditowaniu Dobrych Praktyk Produkcji.

 


 

Cena szkolenia obejmuje materiały szkoleniowe, zaświadczenie uczestnictwa w szkoleniu wydane przez jednostkę certyfikującą, przerwy kawowe oraz lunch.

Podane ceny są kwotami netto.

Ze względu na efektywność i użyteczność szkolenia dla jego uczestników liczba miejsc jest ograniczona.

Nasi klienci

Nasi partnerzy

Fundacja Planuj Zdrowie