Wymagania standardu BRC wersja 8.0

 


CELE SZKOLENIA

 

- Zrozumienie wymagań oraz funkcjonowania standardu BRC wersja 8.0.

- Zdobycie praktycznej wiedzy na temat tworzenia dokumentacji przy wdrożeniu
  standardu BRC.

- Jak przygotować się do audytu certyfikacyjnego zgodnie z wymaganiami BRC.

 


ZAKRES MERYTORYCZNY SZKOLENIA

 

Zapoznanie z wymogami nowej wersji standardu BRC, ćwiczenia praktyczne dotyczące zmian w nowej normie, dyskusja z uczestnikami szkolenia na temat nurtujących ich problemów.

 


ADRESACI SZKOLENIA

 

Pracownicy wszystkich szczebli organizacji, w których wdrożony został standard BRC.

Osoby odpowiedzialne za wdrożenie nowych lub utrzymywanie istniejących systemów, kandydaci na audytorów wewnętrznych, osoby zaangażowane w doradztwo w zakresie systemów zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności i ich audytowanie.

 


KORZYŚCI ZE SZKOLENIA

 

Zdobycie nowych umiejętności lub wyjaśnienie nurtujących pytań w związku z wprowadzeniem nowej wersji standardu BRC wersja 8.0 – umiejętność  opracowywania dokumentów, prawidłowa interpretacja wymagań standardu BRC wersja 8.0, stawianie odpowiednich celów jakościowych w organizacji.

 


PROGRAM SZKOLENIA

 

1. Wprowadzenie do wymagań Standardu Żywności - BRC:

 

- Podstawowe definicje BRC;

- Wymagania podstawowe/Krytyczne niezgodności;

- Certyfikacja zgodnie z BRC.

 

2. Interpretacja wymagań standardu BRC, m.in.:

 

- Zaangażowanie najwyższego kierownictwa;

- Wymagania dotyczące dokumentacji;

- Nadzór nad drewnem, szkłem i plastikiem;

- Nadzorowanie alergenów;

- Zafałszowania żywności – Food Fraude;

- Zarządzanie zasobami ludzkimi;

- Audyty wewnętrzne;

- Zatwierdzanie i ocena dostawców;

- Specyfikacje;

- Działania korygujące i zapobiegawcze;

- Postępowanie z produktem niezgodnym;

- Identyfikowalność;

- Postępowanie z reklamacjami;

- Wycofanie produktu z rynku;

- Obrona żywności – Food Defense.

 


NARZĘDZIA I MATERIAŁY DYDAKTYCZNE WYKORZYSTANIA PODCZAS SZKOLENIA

 

Prezentacja, ćwiczenia przygotowane dla uczestników.

 


DANE TRENERA 

 

Certyfikowany audytor normy ISO 9001 oraz standardów IFS i BRC. Doświadczenie w komórkach związanych z zarządzaniem i zapewnieniem jakości jako Przewodnicząca Zespołu ds. HACCP, Kierownik Zespołu Kontroli Jakości w branży spożywczej. Czynny audytor, uczestniczy i prowadzi wdrożenia oraz szkolenia w zakresie systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności według standardu IFS Food, BRC oraz systemu HACCP.

 


 

Cena szkolenia obejmuje materiały szkoleniowe, zaświadczenie uczestnictwa w szkoleniu wydane przez jednostkę certyfikującą, przerwy kawowe oraz lunch.

Podane ceny są kwotami netto.

Ze względu na efektywność i użyteczność szkolenia dla jego uczestników liczba miejsc jest ograniczona.

Nasi klienci

Nasi partnerzy

Fundacja Planuj Zdrowie