Wymagania Systemu KZR-INiG i REDcert EU

CEL SZKOLENIA:

W związku z trwającym procesem zamian i aktualizacji dokumentów systemowych, celem szkolenia jest zapoznanie zainteresowanych podmiotów z nowymi wymaganiami oraz na podstawie studium przypadku wskazanie błędów popełnianch w zakresie obliczania emisji GHG.

 

PROGRAM SZKOLENIA:

- Podstawowe dane o uczestnikach systemu KZR-INiG i REDcert EU.

- Wytyczne do konstruowania bilansu masy.

- Wymagania Identyfikacji i identyfikowalność w systemie KZR-INiG i REDcert EU.

- Metodyka obliczania emisji gazów cieplarnianych.

- Akty prawne i przepisy zrównoważonego rozwoju.

- Obszar działania systemu KZR-INiG i REDcert EU.

- Dyskuja i podsumowanie.

 

UCZESTNICY OTRZYMUJĄ: Certyfikat / zaświadczenie wydane przez jednostkę certyfikującą Noble Cert.

CZAS TRWANIA SZKOLENIA: 1 dzień (8 godzin)

CENA: 850 zł netto

ZGŁOSZENIE NA SZKOLENIE:

FORMA PŁATNOŚCI: przelew na konto Santanter Bank S.A. 74 1090 1665 0000 0001 3213 9557 po otrzymaniu potwierdzenia zapisania się na szkolenie.

Nasi klienci

Nasi partnerzy

Fundacja Planuj Zdrowie