Aktualności

XI Sesja Naukowa z cyklu Wyzwania Zarządzania Jakością 22 - 23 maja 2014 r.

 

W dniach 22 – 23 maja 2014 roku odbyła się XI Sesja Naukowa z cyklu Wyzwania Zarządzania Jakością. Organizatorem sesji było Koło Naukowe Zarządzania Jakością Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

 

Sesja Naukowa „Wyzwania Zarządzania Jakością” jest cyklicznym projektem, który ma na celu przedstawienie wiedzy i doświadczenia związanego z szeroko pojętym zarządzaniem jakością.

 

Co roku powstaje obszerna publikacja materiałów konferencyjnych pod redakcją dr inż. Marka Solerno – Kochana. Tematyka corocznych sesji obejmuje m.in. akredytację laboratoriów badawczych i wzorujących (np. ISO 17025), branżowe systemy zarządzania (np. ISO/TS 16949), ekonomię jakości, integrację systemów zarządzania, lean manufacturing, narzędzia zarządzania jakością, normalizację, akredytację, certyfikację, Six Sigma, skuteczność i efektywność zarządzania systemowego, systemowe zarządzanie jakością (np. ISO 9001), systemowe zarządzanie środowiskowe (np. ISO 14001), TQM, zarządzanie bezpieczeństwem informacji (np. ISO 27001), zarządzanie bezpieczeństwem żywności (np. GMP/GHP, HACCP, ISO 22000, IFS, BRC), zarządzanie personelem w kontekście zarządzania jakością.

 

Piotr Gołdziński Dyrektor Zarządzający Jednostki Certyfikującej Noble Cert wygłosił referat pod tytułem „Auditor – zawód zaufania publicznego.”

 

Zaprezentowany materiał obejmował m.in. zasady etyki zawodowej auditora, rolę Komitetu Chroniącego Bezstronność na przykładzie Noble Cert oraz pożądane cechy osobowościowe auditora.

 

Przedstawione zostały również wyniki badań dotyczące zawodów zaufania publicznego w świadomości Polaków oraz wpływ jednostki certyfikującej na poziom zaufania konsumentów do wyników wzorcowań, badań i kontroli certyfikowanych wyrobów i usług, kwalifikacji certyfikowanych osób, dostawców i innych organizacji o certyfikowanych systemach zarządzania. 

 

 • _DSC9398 (4)1.jpg
 • 1.jpg
 • 2.jpg
 • 3.jpg
 • 4.jpg
 • 5.jpg
 • 6.jpg
 • 7.jpg
 • 8.jpg
 • 9.jpg
 • 10.jpg

 

Nasi klienci

Nasi partnerzy

Fundacja Planuj Zdrowie