ISO 22000

→ 22000

Wymagania Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności wg ISO 22000:2018

 • Zapoznanie z wymaganiami normy ISO 22000 (zakres normy, terminy i definicje, omówienie zasad związanych z planowaniem, doskonaleniem).
 • Uwzględnienie wymaganej dokumentacji mi.in. określanie i dokumentowanie zakresu Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności.
 • Omówienie wymagań dobrych praktyk (GMP/GHP), HACCP wg ISO 22000:2018

→ 22000

Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności wg ISO 22000:2018

 • Zakres obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności Pełnomocnika
 • System Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności – wdrażanie i dokumentowanie
 • Planowanie i nadzór nad auditami wewnętrznymi
 • Przygotowanie danych wejściowych i organizacja przeglądu zarządzania
 • Nadzór nad działaniami korekcyjnymi, korygującymi
  i doskonalącymi, oraz nadzór nad zmianami

→ 22000

Auditor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności wg ISO 22000:2018

 • System Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności – wymagania
 • Omówienie etapów procesu auditu wewnętrznego w oparciu o wymagania określone w normie ISO 19011: 2012
Potrzebujesz więcej informacji? Nie wiesz co wybrać?

Skontaktuj się z nami