System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy według ISO 45001:2018

45001

Wymagania systemu zarządzania bezpieczeństwem I higieną pracy według ISO 45001:2018

Przedstawienie wymagań normy ISO 45001:2018 pozwalające na samodzielne jej wdrożenie w organizacji. Szkolenie umożliwia zdobycie praktycznej wiedzy z obszaru wymagań normy ISO 45001, przydatnej przy doskonaleniu systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w różnego rodzaju podmiotach.
 • Omówienie wymagań normy ISO 45001:2018: kontekst organizacji, oczekiwania pracowników, ryzyka i szanse, przywództwo, planowanie operacyjne.
 • Podejście strategiczne do zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy

45001

Pełnomocnik ds. Systemu zarządzania bezpieczeństwem I higieną pracy według ISO 45001:2018

Przygotowanie do wdrożenia oraz przeprowadzania auditu systemu zarządzania jakością zgodnie z wymaganiami normy ISO 45001:2018. Uczestnicy zdobywają uprawnienia do pełnienia funkcji Pełnomocnik ds. Jakości Systemu Zarządzania zgodnego z normą ISO 45001.
 • Zakres obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności Pełnomocnika ds. SZ BHP
 • System Zarządzania BHP – wdrażanie i dokumentowanie
 • Planowanie i nadzór nad auditami wewnętrznymi
 • Przygotowanie danych wejściowych i organizacja przeglądu zarządzania
 • Nadzór nad działaniami korekcyjnymi, korygującymi
  i doskonalącymi, oraz nadzór nad zmianami

45001

Auditor wewnętrzny systemu zarządzania bezpieczeństwem I higieną pracy według ISO 45001:2018

Uzyskanie i doskonalenie wiedzy w zakresie procesu auditu wewnętrznego SZBHP. Nabycie umiejętności w zakresie interpretacji wymagań ISO 45001:2018 oraz planowania i przeprowadzania auditów wewnętrznych SZBHP
 • Struktura ISO 45001:2018; wymagania i ich interpretacja oraz wytyczne stosowania.
 • Kluczowe definicje w zakresie SZBHP
 • Integracja systemów zarządzania
 • Opracowanie planu auditu i listy pytań auditowych
 • Przeprowadzenie spotkania otwierającego i zamykającego
 • Realizacja badań auditowych
 • Opracowanie raportu z auditu
Potrzebujesz więcej informacji? Nie wiesz co wybrać?

Skontaktuj się z nami